Letecký průmysl

Transformace leteckého sektoru

Počítače Toughbook vybavené procesory Intel® Core™ i5 vPro™ Processor se používají k technické údržbě, při opravách v hangárech, rychlé údržbě na letišti nebo jako elektronická letová aktovka (EFB). Přispívají k optimalizaci práce ve vzduchu a k urychlení servisních prací na zemi.

Nízké elektromagnetické emise
 
Díky vysokému stupni ochrany mají počítače Toughbook výjimečně nízké elektromagnetické emise a vysoké zabezpečení proti vnějším rizikovým vlivům. Všechny modely získaly osvědčení MIL-STD 461E.

Osvědčení RTCA/DO-160D
Vybrané počítače Toughbook odpovídají normám RTCA/DO-160D, tedy nejpřísnějším předpisům pro bezpečnost a spolehlivost přístrojů používaných v leteckém průmyslu.

To jsou jen technická fakta. My vám však chceme ukázat, jak s vámi počítače Toughbook dokáží spolupracovat.

Jak již dnes slouží jiným organizacím podobným té vaší. A jak vám mohou pomoci překonat překážky, s nimiž se setkáváte.

¹Na základě testů nezávislé zkušební laboratoře podle normy IEC 60529, oddílů 13.4, 13.6.2, 14.2.5 a 14.3.