Stavební průmysl

Transformace stavebního sektoru

Stavební průmysl je neodmyslitelně spojen s nevlídnými a náročnými pracovními podmínkami. Lidé, kteří v tomto oboru pracují, jako například inženýři, technici či architekti, i v těchto nepříznivých podmínkách nutně potřebují přístup k informacím, nákresům a dokumentaci.

A právě zde nacházejí uplatnění počítače Toughbook vybavené procesory Intel® Core™ i5 vPro™ Processor.

Díky špičkové konektivitě, výkonnosti, přenosnosti a nedostižné životnosti nabízejí profesionálům z vašeho oboru mnohem větší možnosti při práci v terénu, než tomu bylo dosud. Už není třeba nosit na stavby papírovou dokumentaci. Práce se nemusí zbytečně přerušovat kvůli počasí, ať třeba prší, sněží nebo svítí ostré slunce. Již není třeba nosit více přístrojů a zařízení.

Stručně řečeno, počítače Toughbook přispívají ke zvýšení produktivity, efektivity a ziskovosti stavebního sektoru.

Nyní bychom vám rádi ukázali, jak s vámi počítače Toughbook dokáží spolupracovat. 

Jak již dnes slouží jiným organizacím podobným té vaší. A jak vám mohou pomoci překonat překážky, s nimiž se setkáváte.
 

¹ Na základě testů nezávislé zkušební laboratoře podle normy IEC 60529, oddílů 13.4, 13.6.2, 14.2.5 a 14.3.