• Terms & conditions

Smluvní podmínky

Toto jsou smluvní podmínky používání webové stránky Panasonic Europe www.panasonic-europe.com Pokud tyto podmínky nepřijímáte, nejste oprávněni tyto webové stránky používat.

Není-li stanoveno opačně, pak obsah těchto webových stránek je chráněn autorským právem a žádnou část webových stránek nelze žádným způsobem reprodukovat či jakkoliv jinak používat, pokud nemáte předchozí písemný souhlas společnosti Panasonic anebo pokud tak nečiníte v souladu s následujícími podmínkami.

Jste oprávněni tisknout či stahovat viditelný text na webových stránkách pro osobní nekomerční účely, včetně (avšak nejen) co se týče stavby textu, celkového stylu a programového kódu. Ačkoliv dbáme na informace poskytnuté na www.panasonic-europe.com, Panasonic Connect Europe GmbH Czech, odštěpný závod. nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv chyby či vynechání v rámci těchto informací. Design, specifikace a ceny se mění bez předchozího oznámení.

 

Pořizování dat

Tím, že poskytnete své údaje, pomůžete společnosti Panasonic lépe poskytovat služby a informace, o kterých se domníváme, že vás zaujmou.  Ceníme si vaší důvěry, kterou jste projevili tím, že jste nám poskytli informace o sobě, a cítíme se být zavázáni ctít vaše soukromí.  Čas od času vás může společnost Panasonic, její přidružené společnosti nebo třetí strany vystupující jménem společnosti Panasonic, kontaktovat s informacemi o produktech, službách, nabídkách, technických novinkách nebo si vyžádat vaše názory, které budou využity v oblasti marketingu, výzkumu nebo v analýzách.