Phone number: +44 (0) 2070226530
  • PTZ Summer Promotion banner

Panasonic letos v létě pomáhá přinášet živé akce!

Živé události s fyzickou nebo virtuální přítomností diváků přibývají a Panasonic PTZ kamery AW-UE100 4K/50 jsou skvělou volbou, pokud jde o produkci vysoce kvalitních, živých dálkových a studiových produkcí.

Podpoříme vás bezplatným AW-RP60 nebo AW-RP150 ovladačem při zakoupení kamer AW-UE100 (dle obchodních podmínek).

PTZ kamera AW-UE100 je ideální volbou a poskytuje následující funkce:

  • Podporuje plnou šířku pásma NDI
  • Je vybavena širokoúhlým objektivem s horizontálním zorným úhlem 74,1 stupňů  a 24× optickým zoomem
  • Podporuje SRT, NDI | HX a FreeD protokol
  • Nově navržený motor s přímým pohonem pro plynulý pohyb při otáčení a náklonu
  • Senzor 4K umožňuje dva širokoúhlé záběry z kamery plus oříznutý snímek HD

 

Obchodní podmínky pro účast v “Panasonic PTZ letní akci” pro profesionální koncové zákazníky:

1. Pořadatel

Pořadatel „Panasonic PTZ letní akce“ (dále jen „akce“) pořádá společnost Panasonic Marketing Europe GmbH, Hagenauer Str. 43, 65203, Wiesbaden, Německo („pořadatel“).

2. Termín konání

Termín konání: od 15. července 2021 do 30. září 2021 včetně.

3. Podmínky účasti

3.1. Pro účast na akci existují dvě možnosti: 

a) Kupte tři (3) kusy AW-UE100KEJ nebo AW-UE100WEJ ("Kvalifikované produkty") a současně obdržíte jeden (1) kus AW-RP60GJ (“Propagační produkt”) zdarma. Jeden profesionální koncový uživatel může obdržet pouze dva (2) kusy AW-RP60GJ současně s nákupem Kvalifikovaných produktů.

b) Kupte pět (5) kusů AW-UE100KEJ nebo AW-UE100WEJ (“Kvalifikované produkty") a současně obdržíte jeden (1) kus AW-RP150GJ (“Propagační produkt”) zdarma. Jeden profesionální koncový uživatel může obdržet pouze dva (2) kusy AW-RP150GJ současně s nákupem Kvalifikovaných produktů.

3.2 Akce se vztahuje na profesionální koncové uživatele (dále jen „účastníci“), jejichž místo podnikání je v těchto zemích: Velká Británie, Irsko, Normanské ostrovy a ostrov Man, Německo, Rakousko, Švýcarsko, Francie, Norsko, Švédsko, Dánsko, Estonsko, Lotyšsko, Litva, Španělsko, Portugalsko, Kypr, Belgie, Nizozemsko, Lucembursko, Malta, Maďarsko, Slovinsko, Chorvatsko, Srbsko, Republika Makedonie, Albánie, Bosna a Hercegovina, Kosovo, Černá Hora, Česká republika, Slovensko, Polsko, Rumunsko, Island, Lichtenštejnsko, Monako, Andorra, Řecko, Finsko a Bulharsko („zúčastněné země“). Kupující musí být starší 18 let.

3.3. Aby se mohli profesionální koncoví uživatelé zůčastnit této akce, musí si zakoupit nové a originální kvalifikační produkty (tj. nikoli z druhé ruky, padělané nebo repasované nebo importované ze zemí mimo zúčastněné země nebo takové produkty, které porušují práva duševního vlastnictví pořadatele, a to od zúčastněného partnera nebo prodejce Panasonic. Seznam zúčastněných partnerů a prodejců naleznete na https://business.panasonic.cz/profesionalni-kamery/kde/zakoupit. Uplatnění podmínek akce při zakoupení kvalifikovaných produktů před nebo po období konání akce budou považovány za neplatné.

3.4 Tato Propagační akce není určena partnerům a prodejcům Pořadatele.

3.5 Aby koncový uživatel získal nárok na tuto Propagační akci, souhlasí s tím, aby partner nebo prodejce, u kterého koncový uživatel koupil Kvalifikační produkt v určeném množství, předal kopii své faktury nebo jakýkoli doklad o koupi pořadateli, a to e-mailem příslušnému kontaktu Panasonic.

3.6 Pořadatel si vyhrazuje právo pozastavit nebo vyloučit Účastníky z Akce a zadržet a reklamovat Propagační produkty z dobrého důvodu, pokud:

a) Účastník poruší příslušné zákony nebo tyto podmínky;

b) Účastník poskytne v souvislosti s účastí v Akci nepravdivé nebo zavádějící informace.

3.7 Pořadatel si vyhrazuje právo ověřit pravost všech prodejních dokladů, aby se chránil před podvodnými, neplatnými nebo opakujícími se prodejními doklady a má právo požadovat, aby účastník prokázal, že nevrátil Kvalifikovaný produkt nebo produkty do 28 dnů od data nákupu. Při vrácení Kvalifikovaných produktů nebo doložení podvodných nebo neplatných prodejních dokladů budou zneplatněny.

3.8 Pořadatel je oprávněn pověřit agenturu nebo dodavatele provedením celého nebo části procesu propagace jejím jménem.

 

4. Proces získání Propagačních produktů 

Partner nebo prodejce poskytne Účastníkovi Propagační produkty ve stejnou dobu, kdy Účastník zakoupí Kvalifikační produkty.

Uplatňování nároku na Propagační produkty faxem, telefonem, e-mailem nebo poštou nebudou přijaty.

 

5. Daně a sociální odvody

5.1 Poskytování Propagačních produktů může být považováno za zdanitelný příjem (buď přímé zdanění nebo jinak) a může být považováno za přímou kompenzaci pro účely zdanění, národního pojištění nebo příspěvků na sociální zabezpečení (nebo ekvivalentních daní nebo sociálních poplatků platných podle místních zákonů).

5.2 Účastníci a/nebo jejich zaměstnavatelé nesou plnou odpovědnost za veškeré daňové odvody, sociální zabezpečení, příspěvky na národní pojištění, sociální odvody nebo jiné daně (přímé, nepřímé nebo jiné), které mohou vzniknout v důsledku obdržení propagační akce Produkty v rámci propagace.

 

6. Ochrana osobních údajů

Veškeré osobní údaje poskytnuté koncovým uživatelem budou použity Pořadatelem, jeho partnery, obchodníky a prodejci i smluvními partnery pořadatele pouze pro účely této propagační akce a budou zpracovány v souladu se všemi příslušnými právními předpisy a předpisy o ochraně údajů. . Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů pořadatele: https://business.panasonic.eu/privacy-policy

 

7. Všeobecné podmínky

7.1. Propagační produkty jsou nevyměnitelné, nepřenosné, nevratné a nenabízí se na ně žádný úvěr, hotovost nebo alternativa produktu.

7.2 Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli dle svého výhradního a absolutního uvážení tyto Podmínky změnit a upravit a z jakéhokoli důvodu ukončit, pozastavit, změnit nebo zrušit Propagační akci bez předchozího upozornění.

7.3 Tato propagační akce není k dispozici ve spojení s jakoukoli jinou nabídkou nebo propagační akcí.

7.4 Účastí v této promo akci účastníci přijímají tyto podmínky.

7.5 Tyto podmínky se řídí německým právem.

7.6 Pokud by jedno nebo více ustanovení těchto podmínek bylo nebo by se stalo zcela nebo částečně neúčinným, nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení. Zcela nebo částečně neúčinné ustanovení bude nahrazeno platným ustanovením, které nejlépe odpovídá ekonomickému účelu neplatného ustanovení.