• Professional Camera Solutions

Hirojuki Nišiuma novým výkonným ředitelem B2B operací Panasonic v Evropě

Panasonic se zaměřuje na růst B2B produktů a kompletních řešení po celé Evropě

Praha, 2. července 2020 – Společnost Panasonic jmenovala Hirojukiho Nišiumu výkonným ředitelem společnosti Panasonic System Communications Company Europe (PSCEU), která sídlí v německém Wiesbadenu. Hirojuki Nišiuma, který má v oblasti vedení ve společnosti Panasonic již více než 30 let zkušeností, si klade za cíl pomáhat B2B zákazníkům společnosti Panasonic v jejich rozvoji a podporovat evropskou společnost i firmy pomocí vysoce kvalitních produktů a kompletních řešení s vysokou přidanou hodnotou.

„Evropa je vyspělá oblast, která stojí v čele světového úsilí při nastavování „nových standardů“ a řešení společenských problémů,“ uvedl Nišiuma. „Působíme v rychle se měnícím a vyspělém podnikatelském prostředí, kde firmy čelí mnoha různým výzvám – od způsobu, jak pracují, až po metody, jak vyrábějí a dodávají zboží a služby na trh. Naše technologie a schopnost integrovat technologie s cílem přinášet nová řešení jsou jádrem řešení mnoha z těchto problémů.“

Panasonic nabízí řadu produktů, které se používají v kritických firemních provozech a slouží k neustálému zvyšování kvality. Patří mezi ně mobilní výpočetní technika, bezpečnostní řešení, vysílací kamery, firemní komunikační a vizuální řešení a kamery pro zdravotnictví. Díky kombinaci těchto produktů a zkušeností v oblasti integrace systémů a služeb dnes společnost Panasonic představila významnou novou iniciativu pro B2B řešení s názvem Gemba Process Innovation. Ta pomůže evropským firemním zákazníkům ve výrobním, logistickém a maloobchodním sektoru zavádět inovace a zvýšit produktivitu a spokojenost zákazníků.

„Je nezbytné, abychom se zákazníky úzce spolupracovali přímo na jejich pracovištích a důkladně poznali celou jejich firmu,“ dodal Nišiuma. „Iniciativa Gemba Process Innovation využívá rozsáhlé know-how společnosti Panasonic v oblasti obchodu, technologií a řešení. Pomůže zákazníkům v souvislosti se zásadními sociálními a technologickými změnami uvědomit si vlastní potenciál a řešit základní provozní problémy s cílem zlepšit způsob, jakým fungují.“

Nišiuma přináší řadu zkušeností ze své dřívější role vedoucího výkonného ředitele a člena představenstva společnosti Panasonic Systems Solutions v Japonsku, kde dosáhl zvýšení příjmů a zisku v sedmi po sobě jdoucích fiskálních letech prostřednictvím silných produktů a řešení s vysokou přidanou hodnotou.

Do společnosti Panasonic nastoupil v roce 1988 poté, co vystudoval politiku a ekonomii na prestižní univerzitě Waseda v Tokiu.