• Professional Camera Solutions

KAMERY PANASONIC VE SLOVINSKÉM PARLAMENTU

Pro účely přenosů zasedání Státního shromáždění nainstalovala Radiotelevizija Slovenija (RTV Slovenija) do sálů a zasedacích místností kamery Panasonic. Dálkově řízené kamery natáčejí nebo živě přenášejí události z Parlamentu prostřednictvím speciálního TV programu způsobem, který neruší členy parlamentu a zároveň umožňuje přístup k těmto přenosům tvůrcům zpravodajských pořadů.

„Panasonic kamery jako jediné ze všech testovaných splnily naše požadavky, tedy citlivost spojená s menšími rozměry kamery (F8/2000lx), dobrý poměr S/N (-60 dB), výborná kvalita obrazu, dostatečně výkonný objektiv a rychlý a tichý systém P/T.“

Matjaž Fajdiga, vedoucí TV přenosů, RTV Slovenija

Client – Slovinský Parlament
Location – Ljubljana, Slovinsko
Předmětné produkty – AW-HE130
Výzva

S ohledem na ztížené světelné podmínky v prostředí v Parlamentu byly nezbytné vysoce výkonné objektivy, které by zaručily dokonalý obraz.

Řešení

Pro účely natáčení parlamentních zasedání jsme vybrali a zakoupili kamery Panasonic AW-HE130 a držáky na stěnu speciálně uzpůsobené pro tento model kamery – všechny se ovládají dálkově z budovy RTV.


Ve všech studiích se používají studiové kamery Sony (řady HDC-1500) s kamerovými čočkami Canon a Fujinon a studiové trojnožky Vinten. Pro mixování video signálů jsou využívány video mixážní konzole Sony, pro mixování audio signálů slouží audio mixážní konzole Studer. Bezdrátové mikrofonní sady používané ve studiích jsou z dílny Sennheiser.

Ve třech studiích jsou používány videostěny, z nichž dvě mají projekční kostky z dílny Eyevis a třetí je vybaveno LED videostěnou z dílny Retop (rozměr stěny je 60 m², rozteč pixelů 1,925 mm a rozlišení 2x4 K). Používáme také grafické stanice ORAD vybavené vhodným softwarem pro přípravu a vysílání obsahu na všechny videostěny.

Co se týče organizačních, kontextuálních a částečně také technických aspektů, je televizní produkce rozdělena na produkci s dlouhou a krátkou stopáží. Produkce s krátkou stopáží zahrnuje zpravodajské a sportovní pořady (včetně hlavních sportovních událostí, jako jsou Olympijské hry, mistrovství světa atd.) a další přenosy. Takové programy jsou charakterizovány velkým objemem materiálu, vzhledem k čemuž je nezbytné, aby byl obsah plně sjednocen do jediného produkčního systému. Používáme produkční systém Quantel sQ, který disponuje dvanácti kanály HD-SDI pro přijímání dat (záznam), dvaceti kanály HD-SDI pro vysílání, 20 x 100 Mbps záznamovými kanály a osmnácti montážemi s vysokým rozlišením a sto dvaceti montážemi s nízkým rozlišením.

Programy s dlouhou stopáží (dokumenty, živé přenosy, vzdělávací programy atd.) používají jiný produkční systém. V postprodukčním procesu jsou používána datová úložiště DDN SAN, montáže a grafické prvky Adobe a PAM z dílny IMC. Tvůrci si mohou vybrat z devíti montáží a kapacity diskového pole více než 400 TB.

Máme také čtyři synchronizační studia, která jsou vybavená softwarem pro úpravu zvuku Avid Pro. Používáme systém iNews pro nástroj NRCS. Hlavní řídicí místnost je založená na Trinix HD matrix (GV) a na systému intercom/4W výrobce Riedel.

Nahraný obsah je uložen v trvalém archivu založeném na systému NOA, který umožňuje vkládání a archivaci materiálu i jeho inventarizaci a vyhledávání. Vyvinuli jsme naši vlastní aplikaci (software Adam pro záznam, inventarizaci a vyhledávání programů) pro předchozí (produkční) archivy používané více než třemi sty uživateli. Oba systémy (archivy) využívají systém Xenadata HSM a knihovnu LTO Qalstar.

Důležitá součást našeho obsahu souvisí s událostmi ve Státním shromáždění Republiky Slovinsko (Parlamentu). Kromě informování veřejnosti o událostech v Parlamentu prostřednictvím zpravodajských pořadů je jeden z našich televizních programů (tj. parlamentní program) věnován přenosům zasedání. S ohledem na to jsme do prostor RTV a Parlamentu nainstalovali vhodnou technologii.

Dvě směrovací zařízení používaná při přenosech parlamentních zasedání, která jsou nakonfigurována jako dálkově řízené procesy směrování, jsou umístěna v prostorách RTV Slovenija a s Parlamentem jsou propojena pomocí dvou optických vláken. V Parlamentu je umístěno 25 kamer Panasonic. Společně s dalšími audio/video připojeními používáme více než 50 vlnových délek z rozmezí CWDM i DWDM.


Jaké požadavky byly brány v potaz při výběru kamer?

Kamery namontované na zdi ve třech halách a dvou zasedacích místnostech musí umožňovat dálkové řízení. Vzhledem ke zvláštním okolnostem v Parlamentu (zasedání probíhají v místnostech různých rozměrů, tvarů a za různých světelných podmínek) jsme požadovali dobrou kvalitu obrazu v různých světelných podmínkách. Abychom byli schopni zajistit různé snímkování pomocí kamer nainstalovaných v pevné pozici, požadovali jsme vysoce výkonné kamerové čočky. Vzhledem k tomu, že nahrávání probíhá během zasedání a nesmí působit rušivě, bylo dalším požadavkem, aby byly kamery schopny rychlého pohybu (funkce P/T) při minimální rychlosti 60°/s a bez produkce hluku, a aby tak kamera byla schopna rychle najít mluvčího, který si právě zapnul mikrofon. Každá řídicí místnost je vybavena řešením pro nouzové situace, zatím však nebylo třeba jej využít. Vzhledem k efektivitě řídicího systému postačuje jeden operátor v každé řídicí místnosti.

Proč kamery Panasonic?

Ze všech testovaných kamer splnily kamery Panasonic jako jediné všechny námi požadované parametry. Rozhodujícím faktorem byla citlivost (F8/2000lx), dobrý poměr S/N (-60 dB) a vestavěný hybridní tlumič hluku, který umožňuje použití posílení min. 3 dB bez viditelného šumu obrazu. Při nahrávání událostí v Parlamentu se objevují velké kontrasty obrazu způsobené okolními světelnými podmínkami a kontrasty v barvě oblečení. Kamery Panasonic lze díky jejich vestavěné funkci DRS (rozšíření dynamického rozsahu) přizpůsobit zmíněným vysokým kontrastům. Díky optickému stabilizátoru obrazu není při přenosu obrazu během pohybu kamery viditelné žádné chvění. Naše nastavení kamery využívá obraz z výstupu HD-SDI a pro účely sledování a nastavování kamery používáme výstup IP. Nastavení vytvořené prostřednictvím vestavěného webového serveru umožňuje použití řídicího systému kamery, které lze realizovat pomocí počítače a osvědčilo se jako dodatečná bezpečnostní funkce v případě jakékoli nefunkčnosti řídicího systému. Vzhledem k tomu, že kamera vytváří obraz ve výstupu HD-SDI i IP, můžeme využít zmíněné nastavení pro vytvoření záložního šíření video signálu z Parlamentu.

Objektivy kamery jsou dostatečně efektivní a rychlé, což je nezbytné kvůli vhodnému nastavení snímku řečníka při rychlém střídání lidí na různých místech. Do každé místnosti jsme nainstalovali jednu kameru  s širokoúhlým objektivem (0,8x) pro záběr celé místnosti, aby umožňovala funkci přiblížení, což znamená, že je možné využít zmíněnou kameru i pro většinu ostatních snímků (tzn. že pro účely jiných událostí nemusíme instalovat dodatečné kamery). Rozsah a rychlost horizontálních (+/-175°) a vertikálních (-30° až 210°) pohybů je pro přenosy ze slovinského Parlamentu z velké části dostačující.

Kamera nabízí nastavení dostatečného počtu parametrů pro uspokojivou kvalitu obrazu. Vyrovnávání obrazů z kamer je proces extrémně rychlý a přesný. Ruční nastavení, která jsou využívána většinou při přenosech zasedání (AWB, nastavení černého bodu, závěrka, posílení RGB atd.), jsou dostupná prostřednictvím našeho řídicího systému, jelikož přístup přes počítač se ukázal být příliš pomalý. Toto ukazuje ještě jednu výhodu řízení kamery přes IP, a tou je paralelní řízení kamery z různých zdrojů (zařízení).

Jaké vybavení bylo dodáno? Byla používána nějaká další zařízení nebo řešení?

Vybrali jsme kamery Panasonic AW-HE130 a držáky na stěnu speciálně uzpůsobené pro tento model. Používáme řídicí systémy vyvinuté slovinskou společností TSE, abychom mohli kamery řídit na dálku. Pro základní nastavení a vyrovnání kamery používáme vestavěné webové rozhraní, které umožňuje nastavení kamery prostřednictvím Ethernetu. Kromě video mixážní konzole, která umožňuje nastavení úrovně zvuku mixovaného týmem pro řízení zvuku sídlícím v Parlamentu a poskytuje matici videa, je součástí řídicího systému také generátor znaků a dvoukanálové záznamové zařízení pro záznam video/audio signálů. Vzhledem k významu zaznamenávaného materiálu se vždy zaznamenávají výstupy obou řídicích týmů.

Jak a kde jsou kamery používány? Jaký je jejich hlavní účel?

Kamery jsou umístěny v prostorách Státního shromáždění, aby živě a/nebo ze záznamu přenášely zasedání Parlamentu. Umíme změnit nastavení kamery, zvolit směr a úhel natáčení a umožnit divákům, aby po celou dobu slyšeli a viděli mluvčího, a to bez fyzické přítomnosti obsluhy kamery – jen prostřednictvím řídicího týmu v budově RTV. 

Jaké jsou nápady pro budoucí rozvoj projektu?

Kamery Panasonic jsme používali při zimních Olympijských hrách v Jižní Korei pro přenosy rozhovorů se sportovci. Vzhledem k pozitivním zkušenostem z Parlamentu nyní plánujeme vybavit budoucí malá studia v našich regionálních centrech kamerami Panasonic provozovanými na principu dálkového řízení. Kromě klesajících nákladů by nám skvělá kvalita těchto kamer umožnila nahrávání všech snímků dle požadavků řídicího pracovníka z místnosti dálkového řízení během přenosu.