Phone number: +420 296180130

Ochrana osobních údajů

Oznámení společnosti Panasonic o ochraně osobních údajů

Poslední aktualizace 1. dubna 2022

Společnost Panasonic se zavazuje zajistit, že vaše "osobní údaje" (jak je vysvětleno níže) budou používány spravedlivě, zákonně a bezpečně a že vaše soukromí bude vždy chráněno. Klademe velký důraz na dodržování platných zákonů a předpisů o ochraně soukromí a osobních údajů, mimo jiné včetně nařízení Evropské unie (EU) 2016/679 o obecném nařízení o ochraně osobních údajů ("GDPR").

Cílem tohoto oznámení o ochraně osobních údajů je informovat vás o tom, jak "zpracováváme" (jak je vysvětleno níže) informace o vás ("osobní údaje", jak je vysvětleno níže), které nám poskytnete nebo které shromáždíme prostřednictvím vašeho používání těchto webových stránek nebo vašeho odběru marketingových sdělení (souhrnně "naše služby"), nebo když s námi komunikujete na sociálních sítích nebo s námi jinak spolupracujete. Platí také v případě, že je na ně výslovně odkazováno prostřednictvím odkazu nebo podobným způsobem. Všude tam, kde zpracováváme vaše osobní údaje a kde je vyžadováno jiné oznámení o ochraně osobních údajů (např. pro jiné konkrétní webové stránky nebo portály), poskytne společnost Panasonic zvláštní oznámení o ochraně osobních údajů. Toto oznámení o ochraně osobních údajů doplňuje ostatní oznámení o ochraně osobních údajů a nemá za cíl je nahradit.

Toto oznámení o ochraně osobních údajů vysvětluje, jaké osobní údaje shromažďujeme, uchováváme, používáme, zveřejňujeme a předáváme (dále jen "zpracováváme"), jak to děláme, za jakým účelem a jaké jsou naše právní základy. Poskytuje vám také informace o vašich právech podle GDPR a o tom, jak nás můžete kontaktovat, pokud chcete uplatnit svá práva nebo máte stížnost.

Kliknutím na níže uvedené odkazy získáte další informace o našich postupech ochrany osobních údajů:

 1. Informace o nás
 2. Co jsou osobní údaje?
 3. Jaké osobní údaje o vás shromažďujeme a jak?
 4. Jak vaše osobní údaje používáme (účel a právní základ)?
 5. Komu sdělujeme vaše osobní údaje?
 6. Co děláme pro zabezpečení vašich osobních údajů?
 7. Přístup k vašim osobním údajům a další vaše práva
  • Jaká jsou vaše práva?
  • Vaše práva související s marketingovou komunikací
  • Uplatňování vašich práv
  • Stížnosti
 8. Mezinárodní převody
 9. Uchovávání údajů - jak dlouho budeme vaše osobní údaje uchovávat?
 10. Odkazy a produkty třetích stran v našich službách
 11. Soubory cookie
 12. Osobní údaje dětí
 13. Změny tohoto oznámení o ochraně osobních údajů nebo vašich osobních údajů
 14. Kontaktujte nás

 1. Informace o nás

  Toto oznámení o ochraně osobních údajů vydává společnost Panasonic Connect Europe GmbH, Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, Německo, svým jménem a jménem skupiny společností Panasonic. Skupinu společností Panasonic tvoří společnost Panasonic Corporation se sídlem ve městě Kadoma v prefektuře Osaka v Japonsku a řada přidružených společností, které naleznete zde

  http://www.panasonic.com/global/corporate/profile/group-companies.html#renketsu

  Pokud v tomto oznámení o ochraně osobních údajů hovoříme o "společnosti Panasonic", "my", "nás" nebo "naše", myslíme tím příslušnou společnost/společnosti (v případě společných správců) ve skupině Panasonic, které jsou odpovědné za zpracování vašich osobních údajů. V případě Osobních údajů shromážděných prostřednictvím těchto webových stránek se jedná o společnost Panasonic Connect Europe GmbH Pokud je za zpracování vašich Osobních údajů společně odpovědných několik společností Panasonic, můžete svá práva uplatnit vůči společnosti, která vydává toto Oznámení o ochraně osobních údajů.


 2. Co jsou osobní údaje?

  Pro účely tohoto oznámení o ochraně osobních údajů se "osobními údaji" rozumí veškeré informace o fyzické osobě, na jejichž základě lze tuto osobu přímo či nepřímo identifikovat. Pokud kombinujeme jiné informace (tj. informace, které samy o sobě neumožňují identifikaci jednotlivce) s osobními údaji, považujeme tyto kombinované informace za osobní údaje.


 3. Jaké osobní údaje o vás shromažďujeme a jak?

  V závislosti na vašem používání těchto webových stránek/našich služeb, viz oddíl ‎4 níže, a na vaše volby týkající se souborů cookie, viz oddíl ‎11 níže, společnost Panasonic shromažďuje a zpracovává některé nebo všechny osobní údaje uvedené v tabulce níže, a to metodami a kanály uvedenými v tabulce.

  Typy shromažďovaných osobních údajů Jak shromažďujeme osobní údaje
  "Základní údaje": Včetně dokladů o totožnosti, jako jsou občanské průkazy nebo podobné doklady, firemní vazby, vládní spojení, soudní spory a regulační řízení, nepříznivé mediální informace a prověřování veřejných seznamů osob, na které se vztahují sankce EU nebo členských států, úvěrové registry. Může se jednat o citlivé osobní údaje podle GDPR.

  přímo od vás, pokud se rozhodnete nám tyto informace sdělit.
  Z úvěrových agentur, databází integrity nebo jinak veřejně dostupných.

  "Data pro obchodní komunikaci": Elektronické, jako jsou e-maily, zprávy na chatu, soubory pdf a jiné dokumenty.přímo od vás, pokud se rozhodnete nám tyto informace sdělit.
  "Obchodní kontaktní údaje": Včetně názvu a funkce, adresy kanceláře, pracovní e-mailové adresy, pracovních telefonních čísel (pevné linky a mobilního telefonu) a pracovního faxu.přímo od vás, pokud se rozhodnete nám tyto informace sdělit.
  "Finanční údaje, údaje o platbách a objednávkách": Včetně bankovního účtu vaší společnosti a dalších údajů nezbytných pro zpracování objednávek, plateb, dodávek a prevenci podvodů/kriminality, včetně čísel kreditních/debetních karet a dalších souvisejících fakturačních údajů.přímo od vás, pokud se rozhodnete nám tyto informace sdělit.
  "Identifikační údaje": Včetně dokladů o totožnosti, jako jsou národní identifikační doklady nebo podobné dokumenty. přímo od vás, pokud se rozhodnete nám tyto informace sdělit.
  "Identifikační údaje": Včetně vašeho jména, příjmení, titulu a uživatelského jména nebo podobného identifikátoru. přímo od vás, pokud se rozhodnete nám tyto informace sdělit.
  "Údaje o poloze": Údaje o poloze: například signál GPS vašeho produktu nebo zařízení nebo informace o blízkých přístupových bodech WiFi a mobilních věžích, které nám mohou být předány, když používáte určité služby.Automatizovaně, pomocí technologií nastavených ve vašem produktu, zařízení nebo naší aplikaci.
  "Údaje o marketingu a komunikaci": Včetně vašich marketingových a komunikačních preferencí, jako je např. nastavení jazyka. Sledujeme také, kdy od nás dostáváte a čtete marketingová sdělení, přičemž tyto informace používáme ke zlepšení našich marketingových služeb, k poskytování relevantnějších informací a ke zlepšení kvality našich marketingových materiálů.Automatizovaně, pomocí souborů cookie a podobných technologií nastavených ve vašem produktu, zařízení nebo naší aplikaci, pokud jste s jejich použitím předem souhlasili; více informací naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.
  "Údaje o produktu/zařízení/aplikaci": Včetně modelu hardwaru, čísla IMEI, MAC adresy rozhraní bezdrátové sítě zařízení a čísla mobilního telefonu používaného zařízením, informací o mobilní síti, mobilním operačním systému, typu používaného mobilního prohlížeče, nastavení časového pásma, IP adresy, údajů o operačním systému a dalších technologií produktu nebo zařízení, které používáte k přístupu ke službám.

  Automatizovaně, pomocí technologií nastavených ve vašem produktu, zařízení nebo naší aplikaci.

  "Profil a údaje o používání": Včetně informací shromážděných o vašem používání těchto webových stránek/našich služeb, jako je čas a doba vašeho používání, hesla a přihlašovací údaje, vaše referenční webové stránky, odkazy, na které klikáte, vyhledávání, které provádíte, akce, které provádíte, navštívené stránky, historie procházení webu, vzorce vašeho používání a informace z formulářů, které vyplníte.

  Automatizovaně, pomocí souborů cookie a podobných technologií nastavených ve vašem produktu, zařízení nebo naší aplikaci, pokud jste s jejich použitím předem souhlasili; více informací naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.

  "Transakční údaje": Včetně informací o vašich transakcích (např. nákup nebo vrácení našich produktů/zařízení a služeb) a podrobností o těchto produktech/zařízeních, jako je název produktu/zařízení a služby, kategorie produktu, číslo modelu, sériové číslo, kupní cena, doklad o nákupu, datum a místo transakce, historie faktur.

  přímo od vás, pokud se rozhodnete nám tyto informace sdělit.

  Jakékoli další osobní údaje, které nám dobrovolně poskytnete.přímo od vás

 4. Jak vaše osobní údaje používáme (účel a právní základ)?

  Vaše osobní údaje zpracováváme v rámci činností a pro účely uvedené v tabulce níže a opíráme se o jeden nebo více z následujících právních základů:

  • Plnění smlouvy: Pokud potřebujeme splnit smlouvu, kterou se chystáme uzavřít nebo jsme ji uzavřeli s vámi jako smluvní stranou, nebo (na vaši žádost) podniknout kroky před uzavřením takové smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR);
  • Právní povinnost: Pokud musíme splnit právní povinnost, která se na nás vztahuje (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR);
  • Oprávněné zájmy: Pokud jednáme v našem oprávněném zájmu, za předpokladu, že nad ním nepřevažují vaše základní práva (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). Posuzujeme naše oprávněné zájmy pro zpracování vašich osobních údajů a vyvažujeme je s případným dopadem na vás. Pokud se opíráme o naše oprávněné zájmy, máte právo kdykoli vznést námitku proti takovému zpracování za podmínek stanovených v GDPR; pro více informací o našich oprávněných zájmech nebo o našem testu vyváženosti nás prosím kontaktujte prostřednictvím komunikačních prostředků uvedených v oddíle 14 níže;
  • Souhlas: V případě, že se spoléháme na váš souhlas, požádáme vás o něj zvlášť (6 odst. 1 písm. a) GDPR).

  Vezměte prosím na vědomí, že společnost Panasonic nezakládá žádné rozhodnutí pouze na automatizovaném zpracování včetně profilování, které se vás významně dotýká nebo má pro vás právní účinky (čl. 22 GDPR).


  Činnost a účel

  Typy osobních údajů

  Právní základ

  Správa těchto webových stránek a našich služeb

  Bezpečné poskytování a správa těchto webových stránek a našich služeb, což zahrnuje neustálé zlepšování jejich fungování, včetně monitorování výkonu datových center a sítí, udržování bezpečnosti naší infrastruktury a služeb, testování, podávání zpráv a řešení problémů.

  • Údaje o obchodních kontaktech
  • Údaje o identitě
  • Profil a údaje o používání
  • Údaje o produktu/zařízení/aplikaci
  • Údaje o poloze

  Oprávněné zájmy
  Právní povinnost

  Souhlas

  Vytvoření účtu nebo profilu

  Když si vytvoříte účet nebo profil na webových stránkách nebo v aplikaci společnosti Panasonic, například když se zaregistrujete do našich služeb.

  • Údaje o obchodních kontaktech
  • Údaje o identitě
  • Transakční údaje

  Plnění smlouvy

  Zveřejněte své komentáře na diskusních fórech a fórech

  Některé webové stránky a aplikace společnosti Panasonic obsahují nástěnky, fóra, nástěnky, funkce chatu, blogy a podobné funkce ("komunitní příspěvky"), prostřednictvím kterých můžete zveřejňovat informace, zprávy a další materiály. Patří sem například náš blog Toughbook Blog.
  • Data pro obchodní komunikaci
  • Údaje o obchodních kontaktech
  • Údaje o identitě
  • Profil a údaje o používání

  Plnění
  smlouvySouhlas

  Poskytování našich služeb

  Poskytování našich služeb, včetně náhradních dílů, příslušenství a produktů dostupných v e-shopu nebo jakýchkoli specifických funkcí, které požadujete, včetně toho, abychom mohli plnit naše závazky vyplývající z jakékoli smlouvy s vámi (např. záruka na produkt nebo zařízení), poskytování služeb zákaznické podpory a řešení jakýchkoli dalších dotazů podpory, které můžete mít (např. vyřizování stížností), a zajištění školení a informování zaměstnanců.
  • Data pro obchodní komunikaci
  • Údaje o obchodních kontaktech
  • Údaje o identitě
  • Finanční údaje, údaje o platbách a objednávkách
  • Transakční údaje

  Plnění smlouvy

  Obchodní účely

  Pro sledování činnosti, ochranu našeho majetku, vedení interních záznamů, správu informací, účetnictví, audit a vymáhání pohledávek.

  • Data pro obchodní komunikaci
  • Údaje o obchodních kontaktech
  • Údaje o identitě
  • Finanční údaje, údaje o platbách a objednávkách
  • Transakční údaje

  Právní povinnost
  Oprávněné zájmy

  Aktualizace

  Komunikace s vámi, včetně komunikace s vámi o vašem účtu, profilech nebo transakcích s námi, poskytování důležitých informací o vašich produktech, zařízeních, aplikacích nebo jiných službách a zasílání oznámení o podstatných změnách našich podmínek nebo zásad, např. tohoto oznámení o ochraně osobních údajů.

  • Údaje o obchodních kontaktech
  • Údaje o identitě
  • Transakční údaje

  Oprávněné zájmyPrávní
  povinnost

  Propagační akce, (online) hry, slosování o ceny, loterie, cash back, soutěže a podobné aktivity.

  řádně provádět a spravovat výše uvedené činnosti, včetně sdílení vašich osobních údajů se sponzory.
  • Údaje o obchodních kontaktech
  • Údaje o identitě
  • Transakční údaje

  Plnění smlouvyOprávněné
  zájmy

  Odesílání marketingové komunikace

  Poskytování přizpůsobených reklam, sponzorovaného obsahu, poskytování doporučení na základě vašich předchozích aktivit v našich službách a zasílání propagačních sdělení, jako jsou informační bulletiny, a sdílení vašich osobních údajů s partnerem, pokud nás kontaktujete s prodejním dotazem.

  • Údaje o obchodních kontaktech
  • Údaje o identitě
  • Údaje o marketingu a komunikaci
  • Údaje o produktu/zařízení/aplikaci
  • Profil a údaje o používání

  Souhlas
  Plnění smlouvy

  Oprávněné zájmy

  Zlepšování služeb a průzkumy

  Vývoj a zlepšování nových a stávajících produktů a služeb Panasonic, doporučení, reklamy a další komunikace a získávání dalších informací o vašich preferencích, včetně dotazování na vaše názory na naše produkty a služby a provádění průzkumů. To zahrnuje také vytváření anonymních, souhrnných statistik o používání našich Služeb.

  • Údaje o obchodních kontaktech
  • Profil a údaje o používání
  • Údaje o identitě
  • Transakční údaje

  Souhlas

  Oprávněné zájmy

  Stažení výrobku z trhu

  Ve velmi nepravděpodobném případě, kdy by společnost Panasonic musela stáhnout jakýkoli výrobek, a to i z bezpečnostních důvodů, vás musíme kontaktovat s pokyny, jak výrobek vrátit.
  • Údaje o obchodních kontaktech
  • Údaje o identitě
  • Transakční údaje

  Právní povinnost

  Dodržování předpisů a právní kroky

  Zajistit správu, provoz a dodržování všech platných zákonů a předpisů a interních zásad a postupů společnosti Panasonic, jakož i prosazování zákonných práv a obranu v případě právního sporu.
  • Základní údaje
  • Data pro obchodní komunikaci
  • Údaje o obchodních kontaktech
  • Údaje o identitě
  • Finanční údaje, údaje o platbách a objednávkách
  • Transakční údaje

  Právní povinnostOprávněné
  zájmy

  Kontroly shody

  Pro prevenci nebo odhalování podvodů, korupce, praní špinavých peněz, financování terorismu a dalších trestných činů v souvislosti s fúzemi a akvizicemi a/nebo obecným řízením rizik (např. souvisejících s úvěruschopností, kontrolou vývozu, podvody, praním špinavých peněz nebo bojem proti úplatkářství a korupci), včetně prověřování podle veřejných seznamů osob, na které se vztahují sankce EU nebo jednotlivých států, úvěrových registrů, potvrzení, že neexistují žádné nepříznivé veřejné informace, které by vás spojovaly s podvody nebo finančními delikty, včetně úplatkářství, a potvrzení, zda nejste "politicky exponovanou osobou" (tj. zda jste nebo jste byli veřejným činitelem nebo voleným funkcionářem) nebo jeho spolupracovníkem.

  • Základní údaje
  • Údaje o obchodních kontaktech
  • Identifikační údaje
  • Údaje o identitě
  Právní povinnostOprávněné
  zájmy

  Strojové učení

  Automatizace obchodních procesů včetně fakturace a účetnictví, reakce na obchodní komunikaci.
  • Data pro obchodní komunikaci
  • Údaje o obchodních kontaktech

  Oprávněné zájmy

  Partnerský portál

  Chcete-li se stát partnerem společnosti Panasonic, musíme shromáždit základní informace o společnosti, zaměstnanci, který společnost registruje, a o tom, jaké produkty Panasonic má společnost zájem propagovat.

  • Údaje o obchodních kontaktech
  • Údaje o identitě
  • Profil a údaje o používání
  • Transakční údaje

  Plnění smlouvy
  Souhlas


 5. Komu sdělujeme vaše osobní údaje?

  Vaše osobní údaje nepředáváme třetím stranám pro jejich vlastní nezávislé marketingové nebo obchodní účely, pokud jste nám k tomu nedali výslovný souhlas. Je však možné, že budeme muset vaše Osobní údaje zpřístupnit následujícím subjektům pro účely, pro které jsme je shromáždili, jak je uvedeno v oddíle 4, a to na základě právních základů tam uvedených:

  1. Panasonic Corporation a přidružené společnosti
   Vaše osobní údaje můžeme potřebovat předat v rámci skupiny společností Panasonic, abychom vám mohli poskytnout požadované služby nebo jiné služby/pomoc, o kterou požádáte. Všechny společnosti v rámci skupiny Panasonic jsou povinny dodržovat zásady ochrany osobních údajů uvedené v tomto oznámení o ochraně osobních údajů nebo v jiných zásadách ochrany osobních údajů, které vám mohou oznámit, a zpracovávat vaše osobní údaje v souladu s platnými zákony a předpisy o ochraně osobních údajů.
  2. Poskytovatelé služeb
   Využíváme služeb třetích stran, které nám poskytují služby v oblasti informačních technologií a správy systému a pomáhají nám spravovat určité činnosti a služby naším jménem, a tyto strany budou pracovat pouze v souladu s našimi pokyny jako zpracovatelé údajů.
  3. Partneři prodejních kanálů
   Pokud jste nás kontaktovali ohledně potenciální prodejní příležitosti, můžeme poskytnout vaše obchodní kontaktní údaje a identifikační údaje našim schváleným obchodním partnerům, aby mohli navázat kontakt a dále kvalifikovat vaše požadavky.
  4. Třetí strany, pokud to vyžaduje zákon nebo ochrana našeho podnikání a služeb
   Vaše osobní údaje zveřejníme, abychom vyhověli platným zákonům nebo reagovali na platné právní postupy, včetně postupů orgánů činných v trestním řízení nebo jiných státních orgánů; abychom ochránili naše zákazníky (např. abychom zabránili spamu nebo pokusům o podvod na uživatelích našich služeb); abychom provozovali a udržovali bezpečnost našich služeb (např. abychom zabránili útoku na naše systémy nebo sítě nebo jej zastavili); abychom ochránili zdraví a bezpečnost našich spolupracovníků a dalších osob, s nimiž jsme v kontaktu; nebo abychom ochránili práva nebo majetek společnosti Panasonic, včetně vymáhání jakýchkoli podmínek nebo dohod upravujících používání našich služeb.
  5. Ostatní strany v souvislosti s podnikovými transakcemi
   Vaše osobní údaje můžeme poskytnout třetí straně nebo v rámci skupiny společností Panasonic v rámci reorganizace, fúze, převodu, prodeje, společného podniku, postoupení nebo jiného nakládání s celým podnikem, majetkem nebo akciemi společnosti Panasonic nebo jejich částí, mimo jiné v souvislosti s konkurzním nebo podobným řízením.
  6. Poskytovatelé služeb třetí strany v oblasti hospodářské soutěže
   Vaše osobní údaje můžeme zpřístupnit sponzorům loterií, soutěží, losování o ceny zdarma, soutěží a podobných propagačních akcí, kteří jsou třetími stranami. Tito poskytovatelé třetích stran budou identifikováni předtím, než se zúčastníte jakékoli soutěže, loterie, slosování o ceny nebo podobné propagační akce.
  7. Další strany s vaším souhlasem nebo na váš pokyn
   Osobní údaje o vás můžeme sdílet s třetími stranami, pokud s tím souhlasíte nebo o to požádáte. Například třetím stranám, které poskytují služby obohacování dat, mediálním agenturám a síti LinkedIn.

 6. Co děláme pro zabezpečení vašich osobních údajů?

  Bezpečnost vašich osobních údajů je pro společnost Panasonic velmi důležitá. Zavedli jsme řadu vhodných fyzických a technických opatření a také spolehlivé zásady a procesy. Jejich účelem je zabezpečit vaše Osobní údaje a chránit je před náhodným nebo nezákonným zničením nebo pozměněním, náhodnou ztrátou, neoprávněným zveřejněním nebo přístupem a před jinými nezákonnými formami zpracování. Tato opatření zohledňují stav techniky, náklady na jejich zavedení, povahu Osobních údajů a riziko zpracování.

  Bezpečnost informací, včetně ochrany osobních údajů, je organizována v rámci globálního programu společnosti Panasonic nazvaného Řízení bezpečnosti informací ("ISM"). Související cíl, standardy a prováděcí opatření jsou uspořádány v celosvětově platné politice a dalších standardech a pokynech. Program a všechny jeho části se řídí silným ročním přístupem Plánuj, Udělej, Zkontroluj a Jednej (PDCA), aby byla zajištěna důvěrnost, integrita a dostupnost všech dat (včetně vašich Osobních údajů) po celou dobu životního cyklu informací od shromáždění až po zničení těchto informací.

 7. Přístup k vašim osobním údajům a další vaše práva

  Jaká jsou vaše práva?

  Vaše práva podle GDPR zahrnují právo na informace, právo na přístup ke kopii vašich osobních údajů, právo požadovat opravu nebo aktualizaci nepřesných osobních údajů, které máme, a právo požadovat výmaz vašich osobních údajů.

  Máte také právo na omezení zpracování vašich osobních údajů, právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů za podmínek stanovených v GDPR a právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování.

  Kromě toho máte v určitých případech právo na přenositelnost údajů. Jedná se o právo požadovat vrácení osobních údajů, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo požadovat předání těchto osobních údajů třetí straně, aniž bychom vám v tom bránili, a to při dodržení vašich vlastních povinností mlčenlivosti.

  Máte také právo souhlas neposkytnout, a pokud jste souhlas se zpracováním svých osobních údajů udělili, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat, aniž by toto odvolání mělo vliv na zákonnost zpracování před tímto odvoláním.

  Vaše práva jsou dále specifikována v čl. 7 a kapitole 3 GDPR a dalších platných právních předpisech o ochraně osobních údajů.

  Vaše práva související s marketingovou komunikací

  Tam, kde to povolují platné právní předpisy, zpracováváme vaše údaje o obchodních kontaktech, údaje o totožnosti, marketingové a komunikační údaje, údaje o produktu/zařízení/aplikaci a údaje o profilu a používání pro účely marketingové komunikace, abychom vám mohli zasílat korespondenci poštou, e-mailem, telefonicky a/nebo textovými zprávami (například SMS) týkající se produktů, zařízení a dalších služeb Panasonic v souladu s vašimi marketingovými preferencemi.

  Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro tyto účely. Pokud vznesete námitku a požádáte nás, abychom přestali zpracovávat vaše Osobní údaje pro marketingové účely, přestaneme vaše Osobní údaje pro tyto účely zpracovávat.

  Můžete se také odhlásit ze zasílání elektronických zpráv od nás. Pokud si nepřejete dostávat marketingovou komunikaci od společnosti Panasonic, klikněte na tlačítko "Odhlásit se" v jakémkoli marketingovém nebo propagačním e-mailu, který od nás obdržíte.

  Uplatňování vašich práv
  Pokud si přejete uplatnit některé z výše uvedených práv, obraťte se na nás prostřednictvím komunikačních prostředků uvedených v oddíle 14 níže.

  Stížnosti

  Pokud nejste spokojeni s tím, jak zpracováváme vaše osobní údaje, obraťte se na nás prostřednictvím komunikačních prostředků uvedených níže v oddíle 14 nebo podejte stížnost příslušnému dozorovému úřadu:

  - Orgány EHP/EU: Členové | Evropský sbor pro ochranu osobních údajů (europa.eu)
  - Spojené království (UK): Podejte stížnost | ICO


 8. Mezinárodní transfery

  Pokud předáváme vaše osobní údaje příjemcům mimo Evropský hospodářský prostor (dále jen "EHP"), zajišťujeme, aby vaše osobní údaje zůstaly chráněny tím, že je předáváme pouze do zemí, které poskytují odpovídající úroveň ochrany uznanou Evropskou komisí, jako je například Japonsko a Spojené království, a/nebo používáme standardní smluvní doložky schválené Evropskou komisí a v případě potřeby zavádíme doplňková opatření, aby vaše osobní údaje měly v zásadě stejnou úroveň ochrany jako v EHP.

  Stejně tak v případě, že vaše osobní údaje předáme mimo Srbsko, Švýcarsko, Turecko nebo Spojené království, zajistíme, aby vaše osobní údaje zůstaly chráněny v souladu s požadavky stanovenými v příslušných právních předpisech o ochraně osobních údajů.

  V tomto ohledu si můžete vyžádat další informace a získat kopii příslušných ochranných opatření, která poskytujeme, zasláním žádosti na kontaktní osobu uvedenou v oddíle. ‎14.


 9. Uchovávání údajů - jak dlouho budeme vaše osobní údaje uchovávat?

  Vaše osobní údaje budeme uchovávat pouze po dobu nezbytnou k naplnění účelu, pro který byly shromážděny. To zahrnuje účely plnění naší smlouvy s vámi, splnění jakékoli právní, regulační, účetní nebo zpravodajské povinnosti, která se na nás vztahuje, a uplatnění a obhajobu právních nároků.


 10. Odkazy a produkty třetích stran v našich službách

  Naše webové stránky, aplikace a produkty mohou obsahovat odkazy na webové stránky, pluginy a aplikace třetích stran, jako jsou YouTube, LinkedIn a Facebook. Tyto propojené webové stránky a aplikace nejsou pod kontrolou společnosti Panasonic a my nejsme zodpovědní za jejich zásady ochrany osobních údajů ani za obsah propojených webových stránek a aplikací. Pokud se rozhodnete použít jakoukoli webovou stránku nebo aplikaci třetí strany, budou se osobní údaje shromážděné webovou stránkou nebo aplikací třetí strany řídit zásadami ochrany osobních údajů této třetí strany. Důrazně doporučujeme, abyste věnovali čas prostudování zásad ochrany osobních údajů všech třetích stran, kterým poskytujete Osobní údaje.


 11. Soubory cookie

  Informace o tom, co jsou soubory cookie, jak společnost Panasonic a další třetí strany používají soubory cookie a podobné technologie, a podrobnosti o tom, jak lze soubory cookie zakázat, naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.


 12. Osobní údaje dětí

  Tyto Webové stránky nejsou určeny dětem (osobám mladším 16 let) a my vědomě neshromažďujeme ani se nesnažíme shromažďovat osobní údaje od dětí nebo o dětech.


 13. Změny tohoto oznámení o ochraně osobních údajů nebo vašich osobních údajů

  Je také důležité, abyste často kontrolovali aktualizace oznámení o ochraně osobních údajů, protože je můžeme čas od času změnit. V části "Datum poslední aktualizace" v horní části této stránky je uvedeno, kdy bylo toto oznámení o ochraně osobních údajů naposledy aktualizováno, a veškeré změny vstoupí v platnost po zveřejnění revidovaného oznámení o ochraně osobních údajů.

  Pokud jsou tyto změny podstatné, poskytneme vám dodatečné upozornění přidáním prohlášení na tyto webové stránky nebo zasláním oznámení prostřednictvím příslušných služeb nebo e-mailu.

  Doporučujeme vám, abyste si oznámení o ochraně osobních údajů přečetli vždy, když přistupujete ke službám nebo s námi jinak komunikujete, abyste byli informováni o našich informačních postupech a možnostech, které máte k dispozici. Je pro nás důležité, aby osobní údaje, které o vás uchováváme, byly vždy přesné a aktuální. Pokud se některé z osobních údajů, které o vás uchováváme, změní, informujte nás o tom.


 14. Kontaktujte nás

  Máte-li jakékoli dotazy týkající se shromažďování, zpracování nebo používání vašich osobních údajů nebo chcete-li uplatnit svá práva, kontaktujte nás na adrese:

  Panasonic Connect Europe GmbH

  The Data Protection Officer

  Hagenauerstrasse 43

  D-65203 Wiesbaden

  e-mail: Data_Protection@eu.panasonic.com

  Máte-li jakékoli dotazy týkající se ochrany údajů ve Spojeném království (UK), kontaktujte nás prosím na adrese:


  Právní oddělení Spojeného království

  Panasonic Connect Europe (pobočka ve Velké Británii)

  Maxis 2, Western Road,

  Bracknell, Berkshire,

  RG12 1RT

  nebo e-mailem: UKLegal@eu.panasonic.com