Dokovat nebo nedokovat?

Společnost Panasonic dokáže zodpovědět vaše otázky

Když mobilní pracovníky vybavíte mobilními tablety a notebooky, poskytnete jim v podstatě nástroje, se kterými mohou pracovat odkudkoli.

Ale vztahuje se to i na vozidla? Ta častokrát bývají v pracovním cyklu plně odolných zařízení chybějícím článkem.

Z nedávného výzkumu, který si zadala společnost Panasonic u IDC, vyplynulo, že o upevnění odolných tabletů ve vozidlech uvažovalo pouze 23 % firem. Což znamená, že jejich mobilní pracovníci nemohou být připojeni k datům a aplikacím opravdu kdekoli, a tím přicházejí o celou řadu výhod.

Když si stáhnete tuto zprávu, uvědomíte si, že rozhodování o vhodnosti upevnění zařízení do vozidel zahrnuje celou řadu klíčových oblastí:

Chcete-li se tedy dozvědět, na co se při výběru upevnění
do vozidel zaměřit a jaký přístup volí při nákupu ostatní
firmy, projděte si naši zprávu.