• Obrácení trendu
    zastarávání

Toughbook a Toughpad – obrácení trendu zastarávání

Wikipedia, ve své citaci z časopisu Quarterly Journal of Economics z roku 1986, popisuje plánované zastarávání následujícím způsobem: 
 
„Plánované zastarávání je strategie plánování nebo konstrukce produktu s omezenou životností, takže se po určité době stane zastaralým, tedy nemoderním nebo nepoužitelným. Plánované zastarávání přináší výhody výrobci, protože uživatel používající produkt dlouhodobě je náchylný k opakovanému nákupu.“ 
 
Proč je tedy tento výraz dnes tak často slyšet ve světě mobilních počítačů? Odpověď hledejte v rychlosti vývoje počítačových technologií a prudkém nárůstu počtu mobilních zařízení, která jsou k dispozici modernímu uživateli.
 
Například tablety. Jejich popularita mezi spotřebiteli i profesionály neustále roste, důkazy o plánovaném zastarávání „vestavěním“ prvků do konstrukce i výroby jsou naprosto jasné. Často jsou v nich baterie zabudovány napevno, což znamená, že je nelze vyměnit, když skončí životnost baterie. Obrazovky bývají navrženy tak, že je uživatel nemůže vyměnit. Také interní součásti jsou konstruovány tak, že v případě potřeby nebo přání nelze provést jejich upgrade.
 
Škodí podnikání i planetě
Tato nemožnost servisu, údržby a upgrade zařízení v průběhu jejich životního cyklu způsobuje škody – zvyšují se náklady a množství odpadu. Když zařízení zastará, uživatel je musí vyměnit celé. To znamená vyšší náklady a neustále rostoucí objem technologického odpadu. Proto plánované zastarávání škodí finančnímu zdraví mnoha podniků A SOUČASNĚ škodí životnímu prostředí.
 
Samozřejmě existují výjimky z tohoto trendu. Odolné notebooky a tablety, jako jsou ty z řady Panasonic Toughbook a Toughpad, jsou konstruovány tak, aby vydržely déle než jejich méně odolná konkurence a aby měly výrazně menší množství poruch. Navíc zařízení Toughbook a Toughpad využívají vyměnitelné baterie a další součásti, které jsou zpětně kompatibilní s předchozími modely.
 
Zpomalené zastarávání znamená snížení nákladů vlastnictví
To z nich dělá notebooky a tablety s delší životností, které lze snadněji udržovat, mají méně poruch a nezastarají během jednoho nebo dvou let. Jsou součástí řešení, která mají nižší náklady vlastnictví a nejsou noční můrou IT oddělení, která jinak musí uvažovat o opakovaných výměnách celých flotil zařízení. Tato řešení jsou také šetrnější k životnímu prostředí.