Účinnější a bezpečnější sběr odpadních baterií díky Toughpadům od Panasonicu

Stibat je nezisková organizace, která zajišťuje sběr odpadních baterií v Nizozemsku. Nizozemsko má nyní přes 24 000 sběrných míst: 5 000 škol a 19 000 podniků. Za účelem sběru baterií jezdí po Nizozemsku pět nákladních vozidel, které posbírají 3,2 milionů kilogramů baterií, což představuje 160 milionů kusů baterií. Díky zařízení Toughpad FZ-B2 a systémovému integrátoru Map Trace mohou řidiči společnosti Stibat nahlížet do svých jízdních plánů, sdílet data o množství shromážděných baterií, a je-li to potřeba, ohlásit cokoliv neobvyklého.

 

Vzhledem k obrovskému množství sběrných míst představuje sběr odpadních baterií velké množství práce. Ve spolupráci se svým belgickým protějškem, společností Bebat, vyvinula organizace Stibat inteligentní softwarový nástroj, zvaný OptiBat, který používá historické údaje z předchozích deseti let ze všech sběrných míst, aby bylo možné co nejpřesněji odhadnout, kdy budou sběrné nádoby naplněné a připravené ke svozu.

Data uložená v nástroji OptiBat se převádějí do další softwarové aplikace, Optiflow. Tato aplikace generuje týdenní seznamy sběrných míst, která je třeba vyprázdnit. Seznamy jsou pak automaticky zpracovány do jízdních plánů pro řidiče. Některá sběrná místa může být nutné navštívit každé dva týdny, na jiná stačí dojet jednou za dva měsíce.

Chemický odpad

Může se zdát, že když jde o sběr baterií, je trochu přehnané mít organizaci se čtrnácti zaměstnanci, vlastním administrativním oddělením a nákladními vozidly s řidiči. Vyřazené baterie jsou ale chemickým odpadem. „Musí se s nimi zacházet s velkou opatrností, aby se předešlo škodlivému vlivu na člověka a životní prostředí,“ vysvětluje Gert Jan van Huuksloot, vedoucí vnitrostátní sítě společnosti Stibat. „Přeprava odpadních baterií ze sběrných míst do centrálního třídicího střediska Stibat v Lelystadu podléhá Evropské směrnici, která reguluje silniční přepravu nebezpečného zboží a materiálu.“

Na základě těchto předpisů musí řidiči ze společnosti Stibat vést přesné záznamy o hmotnosti a počtu baterií, které přepravují. Veškeré nehody, ke kterým dojde při přepravě nebezpečných látek, musí být nahlášeny na speciální lince. Pro účely průběžných kontrol musí být údaje aktuální. Přesný přehled nákladu je naštěstí vždy k dispozici, protože údaje o odpadních bateriích shromážděných na jednotlivých sběrných místech se přes tablety Toughpad odesílají přímo do administrativního oddělení.

Van Huuksloot: „Všechny sběrné nádoby musí splňovat přísné požadavky pro bezpečné skladování a přepravu. Nákladní vozy jsou na přepravu těchto nádob speciálně vybavené. Přestože nákladní vozy vlastní přepravní společnost, jsou kompletně upraveny v souladu s firemní identitou Stibat. Řidiči, kteří se přepravě baterií věnují na plný úvazek, nosí uniformy společnosti Stibat a jsou speciálně vyškoleni.“

Navigace a zprávy

Aby se zajistil přístup k informacím o nákladu v reálném čase a účinně se zjednodušily pracovní procesy, pět řidičů společnosti Stibat a čtyři řidiči společnosti Bebat používají od roku 2015 při své práci tablety Panasonic Toughpad FZ-B2. „Na začátku směny obdrží řidiči na tablet jízdní plány,“ vysvětluje Van Huuksloot. „Tablety, které lze ukotvit do stanice na přístrojové desce vozidla, disponují systémem Interoute. Tento navigační software byl vyvinut pro provozovatele silniční přepravy a při plánování cesty bere v úvahu komunikace, které není možné použít pro přepravu nebezpečných látek. Další výhodou tohoto řešení je, že společnosti Stibat dává možnost vytvářet provozní zprávy, například o počtu jízd, době trvání a vzdálenosti jízd, místech a době trvání sběru a využití kapacity vozidel.“

Tablety se také používají k přihlášení a odhlášení, když jsou řidiči na sběrných místech, a k okamžitému zadání nového nákladu. Pro tento účel bylo vyvinuto speciální rozhraní s obrazovkami pro vyplňování údajů. Data se okamžitě zasílají přes mobilní síť do administrativního oddělení společnosti Stibat v Zoetermeeru a do administrativního oddělení společnosti Bibat v Tienenu. Vážení nákladu probíhá pomocí kalibrovaných vah v nákladních vozidlech. Do budoucna plánuje společnost Stibat vytvořit automatizované propojení mezi váhami a tablety, aby se do data o hmotnosti automaticky nahrála do systému. Údaje o shromážděných bateriích jsou důležité také pro sběrné místo, protože například školy jsou odměňovány kreditovými body za kilogram nasbíraných baterií. Za ty si mohou nakoupit nové hry nebo hračky.

Třetí aplikace na tabletu je pro zaznamenávání situace ve sběrných místech, protože pro tato místa platí přísná pravidla. K náplni práce řidiče patří sledování skutečnosti, zda na sběrných místech vše probíhá tak, jak má. Pokud například nádoby nejsou správně umístěny, může řidič takovou situaci pomocí tabletu vyfotografovat. Společnost Stibat pak může sběrné místo kontaktovat a problém vyřešit.

Map Trace

Řešení pro organizace Stibat a Bebat, jeho zavedení a nákup tabletů proběhl ve spolupráci se společností Map Trace z obce De Lier. Map Trace je systémový integrátor, který nejen vyvíjí a implementuje inteligentní aplikace pro výměnu dat určené pro mobilní pracovníky, ale také zajišťuje profesionální mobilní řešení. K takovým řešením patří výměna dat mezi mobilními pracovníky a administrativním oddělením a zpracování dat o zeměpisné poloze, identifikaci vozidla, teplotě, vlhkosti, ujeté vzdálenosti a spotřebě paliva.

Součástí řešení Map Trace je i technické vybavení, jako je systém sledování vozidla, senzory, plánovací tabule, palubní počítače a další mobilní zařízení.

„S ohledem na pracovní procesy jsme přišli s funkčním návrhem řešení a pak jsme společně se společností Stibat na základě konkrétních požadavků vybrali tablet Panasonic Toughpad FZ-B2. Ten samozřejmě nejdříve prošel důkladným testováním,“ vysvětluje Alexander Lancee, ředitel společnosti Map Trace. „Hlavním požadavkem byla odolnost, takže spotřební tablety nepřicházely v úvahu. Dalším důležitým faktorem pro řidiče bylo snadné používání, pokud jde o zadávání dat na obrazovce a o praktickou použitelnost tabletu ve vozidle a na sběrných místech. Přestože jas obrazovky nebyl uveden jako specifický požadavek, v praxi se ukázalo, že je to nesporná přednost tabletů Panasonic. Společnost Panasonic navíc dodává dokovací stanice a nabíječky do vozidel a také pouzdra na opasek pro přenášení tabletu.“

Projekt bezchybně funguje už pět let. Ať už jde o technologii jako takovou, nebo o její přijetí řidiči, nenastal jediný problém. Všichni jsou s tablety spokojení a díky lepšímu plánování tras a rychlejšímu zpracování informací navíc ušetří čas.