Doprava

Transformace železniční a silniční dopravy

Existuje málo oborů, v nichž se musí terénní pracovníci vyrovnat se stejně náročnými úkoly a podmínkami jako v odvětví silniční a železniční přepravy.

A také existuje málo přenosných počítačů, pokud vůbec nějaké takové jsou, které se v takových podmínkách vyrovnají možnostem počítačů Toughbook s procesory Intel® Core™ i5 vPro™.

Díky špičkové konektivitě, výkonnosti, přenosnosti a nedostižné odolnosti nabízejí profesionálům z odvětví přepravy mnohem větší možnosti při práci v terénu, než tomu bylo dosud. Už není třeba nosit papírovou dokumentaci. Práce se nemusí zbytečně přerušovat kvůli počasí, ať třeba prší, sněží nebo svítí ostré slunce. Není potřeba nosit více přístrojů a zařízení. Výrazně se zkracují uzavírky.

Nyní bychom vám rádi ukázali, jak s vámi počítače Toughbook dokáží spolupracovat.

Jak již dnes slouží jiným organizacím podobným té vaší. A jak vám mohou pomoci překonat překážky, s nimiž se setkáváte.

¹ Na základě testů nezávislé zkušební laboratoře podle normy IEC 60529, oddílů 13.4, 13.6.2, 14.2.5 a 14.3.