Automobilový průmysl

Transformace automobilového sektoru

Počítače Toughbook vybavené procesorem Intel® Core™ i5 vPro™ Processor jsou ideálním nástrojem pro všechny oblasti automobilového průmyslu od výzkumu a vývoje motorů či vozidel přes počítačové simulace a měření až po záznam a hodnocení telematických dat při zkušebních jízdách.

Série počítačů s maximální ochranou mají robustní konstrukci bez větráků a utěsněné externí porty. Jsou odolné proti prachu a vodě i proti vibracím a nárazům (MIL-STD 810G a IP65)¹,². Kromě toho jsou odolné vůči povětrnostním podmínkám, takže umožňují provádět diagnostiku v terénu, a odolávají pádům a otřesům na hrbolatých zkušebních polygonech i nečistému prostředí servisních dílen.

Spolehlivost a odolnost

Díky robustní konstrukci a prvkům, jako jsou například pružně upevněné displeje, vyztužené závěsy nebo pevné disky chráněné proti otřesům, mají počítače Toughbook výjimečně dlouhou životnost bez závad a nákladných oprav. Jejich naběhlé provozní náklady po celou dobu životnosti jsou proto značně nižší než u konvenčních přenosných počítačů (celkové náklady na vlastnění).

To jsou jen technická fakta. My vám však chceme ukázat, jak s vámi počítače Toughbook dokáží spolupracovat.

Jak již dnes slouží jiným organizacím podobným té vaší. A jak vám mohou pomoci překonat překážky, s nimiž se setkáváte.

¹Na základě testů nezávislé zkušební laboratoře podle metody MIL-STD-810G 516.6 Procedure IV pro pádové zkoušky.  
²Na základě testů nezávislé zkušební laboratoře podle normy IEC 60529, oddílů 13.4, 13.6.2, 14.2.5 a 14.3.