Obrana

Transformace obranných sil

Spolehlivý provoz v nejnáročnějších podmínkách s co možná nejefektivnějšími náklady. To je úkol, před kterým stojí organizace v sektoru obrany.

A právě zde nacházejí uplatnění počítače Toughbook vybavené procesory Intel® Core™ i5 vPro™ Processor. Proč? Protože je lze používat v podmínkách, kde jiné počítače selhávají. Poskytují profesionálům v terénu informace, aplikace a spojení s podpůrnými týmy v zázemí za každé situace. A také proto, že nabízejí široké spektrum funkcí, nejvyšší mobilitu a spolehlivost, šetří čas, práci a náklady.

Nyní bychom vám rádi ukázali, jak s vámi počítače Toughbook dokáží spolupracovat. 

Jak již dnes slouží jiným organizacím podobným té vaší. A jak vám mohou pomoci překonat překážky, s nimiž se setkáváte.

¹Na základě testů nezávislé zkušební laboratoře podle normy IEC 60529, oddílů 13.4, 13.6.2, 14.2.5 a 14.3.