• Proč digitalizace?

Proč digitalizace?

Ve světě, ve kterém požadavky zákazníků neustále rostou, je zajištění plynulého, ale hospodárného provozu naprosto zásadní.

Jde například o omezení odstávek strojů a optimalizaci zavedených procesů.

Každá odstávka zařízení způsobená například poruchou může mít závažné dlouhodobé finanční důsledky, které dalece převyšují výdaje na nápravu aktuálního problému.

 

Skryté náklady

 • Ušlá výroba a zisk
 • Nevyužité materiálové zdroje
 • Opravy
 • Náhradní součásti
 • Nové strojev

 

Jak tedy uhájit dlouhodobost výrobních a skladovacích provozů, minimalizovat nákladné odstávky a maximalizovat provozní dobu výroby?

Odpovědí je digitalizace

Jestliže výrobní sektor v Evropě nepřistoupí na digitální transformaci, mohl by do roku 2025 přijít o potenciální přidanou hodnotu v hodnotě 605 miliard EUR. *

*Údaje byly převzaty ze zprávy Roland Berger

Výrobní linky

Automatizujte procesy a zaveďte plánování, harmonogramy, načasování prací a informace o trasách.

Údržba, oprava a provoz (MRO)

Pracovníci mají možnost sdílení a přístupu k důležitým informacím v reálném čase, a to od stavu stroje a reportování chyb přes příručky k opravě, historii a infrastrukturu identifikace rádiových frekvencí (RFID).

Řízení skladování ve výrobě

Zvyšte efektivitu vyzvedávání, vyklízení i doplňování skladových zásob díky řízení skladových zásob v reálném čase. Prohlédněte si naše speciální řešení v oblasti vidlicových vysokozdvižných vozíků zde.

Co to znamená pro vaše provozy v oblasti výroby, MRO a skladování?
 • Efektivnější pracovní postupy a automatizované procesy
 • Lepší produktivitu
 • Vyšší výrobní rychlost
 • Minimalizaci chyb
 • Vyšší přesnost a kvalitu
 • Kratší odstávky
 • Nižší nároky na údržbu
 • Delší provozuschopnost
 • Nižší náklady, maximalizovaný zisk

Generální ředitelé z celého světa se shodují na tom, že digitální technologie zvyšují inovační potenciál jejich společností o 71 %. *

*Zdroj: průzkum PwC 18th Annual Global CEO Survey

Zapojíte se do digitální revoluce?