• Toughbook a zeměměřičské a projektantské práce v terénu

Toughbook a zeměměřičské a projektantské práce v terénu

Pokud organizujete práci odborníků v terénu ve stavebním či strojírenském sektoru, v oblasti architektury, dopravy a mnoha dalších odvětvích, jistě si uvědomujete význam zeměměřičských a projektantských prací v terénu.

Zároveň víte, že tyto práce bývají spojeny s řadou nesnází.

Jak překonat bariéry?

V první řadě se tyto práce provádějí venku, takže musíte stále počítat s různými vlivy počasí. Jelikož moderní technologii nikdy nebylo možné používat v náročných venkovních podmínkách, jedinou možností byla papírová dokumentace a ručně psané poznámky.

Papír je však za deště také nepoužitelný. A při ručním zápisu, který se později většinou musí převádět do digitální formy, mohou vzniknout chyby.

Kromě toho přesnost zeměměřičských a projektantských prací závisí na správných datech a aplikacích. Při práci na odlehlých místech k nim často není přístup a to snižuje efektivitu procesu a může negativně ovlivnit přesnost výsledků.

Dalším důležitým faktorem je čas. Zeměměřičské a projektantské práce bez digitálních nástrojů mohou být namáhavé a zdlouhavé. A v podnikání čas znamená peníze.

Zeměměřičské a projektantské práce nejsou statický proces. Důležitá data se neustále mění a musí se v průběhu prací upravovat a doplňovat. To je bez digitálního přístupu ke správným údajům nesmírně těžké.

Jak Toughbook zlepší procesy?

Počítače Toughbook jsou dokonalé nástroje pro profesionály z oboru zeměměřičských a projektantských prací. Poskytují jim samostatnost a vyšší efektivitu práce.

Koordinace – řízení zeměměřičských a technických týmů na velkém geografickém území je náročné. Pro Toughbook to díky skvělé konektivitě a integrované GPS není žádný problém.

Odolnost – práce v terénu probíhají tam, kde jsou potřeba, a ne tam, kde by je projektanti a zeměměřiči chtěli provádět. Může to být vodní cesta, prašné staveniště nebo extrémně nebezpečné prostředí. Počítače Toughbook jsou pro tyto podmínky zkonstruovány, aby fungovaly tam, kam ostatní moderní technologie nemůže.

Funkce v terénu - Počítače Toughbook fungují tam, kde ostatní technologie selhávají. Nyní tedy mají vaši terénní pracovníci přístup k datům a nákresům tam, kde je potřebují, a tehdy, kdy je potřebují. Digitální forma umožňuje provádět průběžné změny a doplnění. Díky široké nabídce velikostí displejů a provedení mohou přímo v terénu používat software CAD. Vysoký výkon procesoru zvládne i nejrozsáhlejší technickou dokumentaci.