• Toughbook a diagnostika strojů

Toughbook a diagnostika strojů

Diagnostika strojů je bezesporu klíčovým prvkem technické podpory mnoha podniků a organizací různých sektorů. Ve všech sektorech přitom mají technici, kteří diagnostiku provádějí, stejné úkoly:

  • Zjistit problém
  • Rychle jej odstranit
  • Odstranit jej správně hned napoprvé

Může se jednat o práci na provozovně nebo ve specializovaném diagnostickém zařízení, kde jsou vysoké teploty, vlhkost a prach.

Stejně tak se může jednat o práci v terénu, kde k největším úskalím patří přístup k systémům a datům a také povětrnostní podmínky.

Jak překonat bariéry?

Příjem/registrace – pokud jako příklad použijeme diagnostiku automobilů, příjem vozu do servisu může značně snížit efektivitu diagnostického procesu, zejména v časové tísni ranních špiček.

Přidělení práce – zůstaneme-li v automobilovém sektoru, v této fázi jsou vozy přidělovány mechanikům. Ačkoliv by se v ideálním případě měl opravy ujmout mechanik, který disponuje odpovídajícími dovednostmi, není to vždy jednoduché, pokud při prvním určení závady chybí příslušné technické informace.

Primární diagnostika – pokud byla správně přidělena práce, lze tento proces provést efektivně. Pokud ne, může zabrat více času.

Dodávka náhradních dílů – pokud mají technici jakéhokoliv sektoru odvést kvalitní práci, potřebují správné náhradní díly. Jestliže jsou objednány nebo dodány nesprávné náhradní díly, prodlouží se doba opravy, zvýší se náklady a sníží produktivita.

Rozšířená podpora – pokud technik nedokáže odstranit problém na místě, musí se obrátit na externí pomoc. Pokud tato pomoc není okamžitě k dispozici, má problém.

Potvrzení opravy – prověřování a potvrzení, zda byla oprava úspěšná, může zabrat hodně času. Proto se tato fáze často opomíjí. To však může velmi negativně ovlivnit spokojenost zákazníka.

Jak Toughbook zlepší procesy?

Počítače Toughbook navrhují a montují lidé, kteří si uvědomují, jak diagnostické firmy vydělávají peníze – opakovanou prací pro zákazníky, kteří jsou s jejich službami spokojeni.

Proto chápeme, jak důležité je poskytnout technikům vybavení, které jim umožní odvést kvalitní práci hned napoprvé a pokaždé.

Počítače Toughbook lze integrovat s diagnostickými systémy, což technikům umožňuje provést trojí diagnostiku v čase, který je obvykle třeba k jediné diagnostice. Jak je to možné? Díky spojení bezdrátové konektivity odpovídající vojenským normám, nedostižné schopnosti fungovat v náročných podmínkách a integrovaným periferiím, jako například čtečkám čipů RFID a čárového kódu.

  • Ve fázi přidělení práce lze provést úvodní diagnostiku, aby na zařízení pracoval správný technik.
  • To umožňuje vyšší efektivitu běžné diagnostiky, při níž se technik může zaměřit na problémy zjištěné ve fázi přidělení práce.
  • Při finální diagnostice technik zjistí, zda byla práce provedena kvalitně, aby zákazník nemusel nechat provádět žádné další opravy, což přispívá ke zvýšení jeho spokojenosti.

Počítače Toughbook však mají pro proces diagnostiky ještě jeden přínos. Údržba a oprava strojů je často omezena na určitý prostor či místo. Práci nelze vždy provést tam, kde je to nejjednodušší – stroje bývají na rozmanitých místech, která často brání využití moderních technologií.

To však neplatí pro Toughbook. Tyto počítače mají velmi účinné bezdrátové připojení, displej viditelný za každých podmínek, vyrábějí se v různém provedení, vyznačují se výjimečnou odolností a jsou přímo určeny pro práci venku v nehostinném prostředí. Ať je tedy stroj, který vyžaduje údržbu, kdekoliv, technik si k němu může vzít Toughbook a provést veškeré potřebné úkony.