• Správa a údržba zařízení

Správa a údržba zařízení

Efektivní hospodaření vyžaduje optimální využití zařízení bez ohledu na lokalitu. Proto musíte servisní techniky a techniky údržby vybavit nástroji, které jim umožní zajistit požadovanou úroveň údržby.

A zde počítače Toughbook nabízejí vysokou přidanou hodnotu.

Správné nastavení procesů?

Když hovoříme o správě a údržbě zařízení, máme na mysli optimální využití veškerého zařízení organizace v terénu. Toto zařízení je třeba v různých fázích životnosti udržovat, opravovat, modernizovat, měnit jeho konfiguraci, či dokonce měnit za nové.

A to vyžaduje zapojení celé řady podnikových procesů.

Například preventivní údržby. Zařízení je třeba zkontrolovat a zhodnotit jeho funkci a produktivitu, odhalit závady, které se musí odstranit, a toto hodnocení předat vedení, které naplánuje požadované kroky. Poté je třeba provést údržbu za provozu.

Tento proces musí být zároveň pružný. Technici musí po nahlášení závady zvolit správný a efektivní postup. Zjištěné výsledky je třeba přesně zdokumentovat a vytvořit časový harmonogram preventivní údržby.

Základem úspěchu je samozřejmě schopnost provádět tyto práce i v nepříznivých podmínkách. V podmínkách, které dosud neumožňovaly použití moderních technologií. V podmínkách, ve kterých terénní pracovníci většinou ztratili digitální přístup k aplikacím a k datům.

Jak Toughbook zlepší procesy?

Počítače Toughbook poskytují technikům přístup k většímu objemu kvalitnějších informací. Lze je použít v situacích, kde ostatní přenosné počítače nebo mobilní zařízení selhávají, a stávají se tak nástrojem umožňujícím transformaci procesu.

Rychlost – technici pracují rychleji, pokud mají k dispozici správné informace. Toughbook jim poskytuje technické informace, navigaci, informace z podniku či servisní záznamy, tedy prakticky vše, co v dané situaci potřebují vědět.

Pracovní dokumentace – počítače Toughbook jsou vybaveny kamerou a rozhraním Bluetooth a umožňují tak technikům snadné a rychlé pořízení dokumentace. Jejich vybavení lze podle potřeby upravit a posunout tak tento proces ještě dál. Dotykový displej výborně slouží k zapisování poznámek k práci a bezdrátové připojení odpovídající vojenskému standardu umožňuje průběžné monitorování, měření a záznam prací v reálném čase. Tím odpadá pozdější konverze psaných poznámek do elektronické formy.

Spokojenost zákazníka – pokud provádíte správu a údržbu zařízení u zákazníka, technik je tváří vaší společnosti. Počítače Toughbook, které zvyšují efektivitu práce, jsou proto ideálním prostředkem, jak zvýšit spokojenost zákazníků a přispět k pozitivnímu vnímání vaší organizace.

Nové zdroje příjmů – zákazníci důvěřují technikům, kteří stabilně poskytují kvalitní služby. Jakmile technici získají jejich důvěru, mohou jim nabídnout další služby a výrobky vašeho podniku, které zákazníkům umožní efektivnější podnikání.