Kompletnĺ Specifikace

Warranty 12 months
Compatibility PCPE-MODBAT1