• TOUGHBOOK Testings

  • The Toughest Rugged Mobile Computers

Nejodolnější mobilní počítače

Společnost Panasonic má dlouholetou pověst výrobce inovativních technologií světových parametrů. Investice do výzkumu a testování znamená, že Panasonic pokračuje ve vývoji a výrobě nových technologií a produktů, které na světě nemají konkurenci. Důkladné testovací postupy, kterými prochází veškeré výrobky Toughbook, jsou zárukou, že naše produkty budou i nadále uznávány jako světová špička v oblasti odolných mobilních počítačových řešení.

Drsné pracovní podmínky vyžadují drsný mobilní počítač

Ve společnosti Panasonic chápeme, že naši zákazníci, kteří si pořizují počítače Toughbook, pracují ve velice drsných podmínkách, a proto potřebují mobilní počítač, který nemá problém s provozem ani v náročném prostředí. Během vývoje i výroby prochází jednotlivé modely náročným testováním, které odpovídá požadavkům evropských nebo světových testovacích standardů, nebo je dokonce překračuje. Proto jsou produkty Toughbook schopny podat pracovníkům v terénu pomocnou ruku i v těch nejextrémnějších a nejroztodivnějších situacích.

Široký sortiment odolných mobilních počítačů vyráběných ve vlastních továrnách Panasonic zahrnuje modely Fully Rugged (plně odolné), Semi-Rugged (vysoce odolné) a Business Rugged (zodolněné). Zodolněné modely si poradí a vydrží v nejrozmanitějších prostředích, jsou odolné proti obstřikům kapalinou i nárazům, zatímco plně odolné modely vydrží pád z výšky až 1,8 m a jsou schopny pracovat v náročných podmínkách, včetně extrémní zimy nebo horka, vlhka, prachu, špíny, atmosférického a fyzického tlaku nebo otřesů.

Testování odolnosti proti pádu a otřesu

Odolné mobilní počítače Panasonic Toughbook důkladně testujeme, aby byla jistota, že zvládnou provoz i v těch nejtvrdších podmínkách. Selhání pevného disku nebo rozbitá obrazovka jsou běžné následky při upuštění notebooku nebo tabletu, avšak počítače Panasonic Toughbook jsou navrženy tak, aby absorbovaly náraz a k takovým poškozením nedocházelo. 

Testování plně odolného počítače a jeho rezistence proti pádu sestává ze tří samostatných pádů z výšek 1,2 m, 1,5 m a 1,8 m.  Tímto testem certifikovaným1 nezávislou testovací laboratoří projde každý produkt celkem 26krát. Dopadovou plochu při testech tvoří 5 cm tlustá překližka na ocelové desce na betonovém základu. Testy se provádí podle vojenského standardního testu (MIL-STD-810G), metody 516.6, procedury IV (pádový test).

Vojenská standardní testovací procedura (MIL-STD 810G) představuje standard americké armády, který se zaměřuje na testy vybavení až na hranici odolnosti s cílem zajistit správné fungování v terénu.

Testy MIL-STD-810-G umožňují k pádovém testu použít až pět testovacích kusů, nicméně společnost Panasonic provádí daný test pouze s jedním kusem plně odolného modelu Toughbook. Každý kus projde 26 pády z každé ze tří výšek, což celkově znamená 78 pádů. 

Ve vypnutém stavu je každý testovaný Toughbook postupně 26krát upuštěn z uvedených výšek na čelní stranu, hranu a roh. Po každém pádu jsou počítače podrobeny vizuální kontrole následované kontrolou funkčnosti, která zahrnuje spuštění počítače a provedení kontroly systémem Windows. 

Naše zodolněné mobilní počítače Toughbook a 4K Tablet procházejí testovacími pády na spodní stranu z výšky 30–76 cm.

Vnitřní testovací procesy překračují požadavky standardu MIL-STD a pádové testy probíhají i se zapnutými počítači Toughbook. Při pádových testech používáme tvrdší povrch, než předepisuje standard MIL-STD.

1 Na základě testů nezávislé zkušební laboratoře podle standardu MIL-STD-810G, metody 516.6, procedury IV pro pádové zkoušky.

Testování odolnosti proti kapalinám

Testování odolnosti proti kapalinám měří úroveň odolnosti mobilních počítačů Toughbook vůči vlhku. Cákance a obstřiky počítače neagresivními tekutinami jsou nevyhnutelné, nicméně někdy se na klávesnici a obrazovku mohou dostat mnohem agresivnější látky. Proto testování odolnosti proti kapalinám měří také odolnost proti olejům a některým chemikáliím, stejně jako proti opakovaným čištěním klinických mobilních počítačů dezinfekčními prostředky.

Jelikož se počítače Toughbook často používají venku, jsme si vědomi, že by měly bez úhony přestát déšť. Náš vodní test Vichřice zahrnuje testování plně odolných modelů Toughbook ve větru o rychlosti 113 km/h a dešti o hustotě 15 cm za hodinu po dobu 30 minut.

Testy odolnosti proti vodě jsou v souladu s vojenským standardním testem (MIL-STD 810G), metodou 506.5, procedurou I (vichřice) a procedurou III (postřik).

Vojenský standardní test (MIL-STD 810G) představuje standard americké armády, který testuje limity vybavení při extrémních přírodních podmínkách, se kterými může produkt později přijít do styku.

Počítače Toughbook jsou testovány během provozu a s odklopenou obrazovkou, nicméně porty jsou uzavřeny pryžovým těsněním, které je standardně dodáváno s produktem.  Po testu projde počítač kontrolou, zda do něj nevnikla voda.

Na rozdíl od některých jiných výrobců počítačů společnost Panasonic nezkracuje dobu trvání testu. 

Úroveň odolnosti proti vodě se v řadě Toughbook liší model od modelu. Plně odolné počítače Toughbook jsou schopny odolávat vodě na úrovni certifikace MIL-STD-810G, zatímco vysoce odolné modely snesou menší množství vody. Zodolněné modely nejsou vůči vodě chráněny vůbec.

1 Na základě testů nezávislé zkušební laboratoře podle standardu MIL-STD-810G, metody 516.6, procedury IV pro pádové zkoušky a podle normy IEC 60529, oddílů 13.4, 13.6.2, 14.2.5 a 14.3 pro IP65.

Testování odolnosti proti otřesům

Většina našich zákazníků, kteří využívají produkty Toughbook, běžně pracují ve velmi náročných podmínkách, které by pro běžné notebooky nebo tablety představovaly problém. Veškeré formy dopravy od aut přes vlaky až po letadla se neustále otřásají a proto je klíčové, aby počítače při dlouhodobém vystavení otřesům odolávaly poškození.

U plně odolných počítačů Toughbook důkladně testujeme, zda jsou provozuschopné i při vysokých otřesech.  Práce v terénu může obnášet výjezdy vozidlem přes nerovný povrch, takže mobilní notebooky musejí odolávat otřesům a přitom stále efektivně fungovat, zatímco modely používané ve výrobě nebo důlní těžbě mohou být navíc vystaveny značnému, téměř konstantnímu kmitavému napětí.

Co se týče dalších testů odolnosti prováděných v továrnách Panasonic, náš test odolnosti proti otřesům pro plně odolné modely Toughbook je v souladu s vojenským standardem (MIL-STD-810G, metoda 514.6, procedura I, kategorie 24 Obecný test minimální integrity). Nicméně v jednom ohledu dokonce požadavky standardu MIL-STD překračuje, jelikož veškeré počítače Toughbook jsou testovány také za provozu. Při testu plně odolných modelů zjišťujeme, zda se během neustálých otřesů otáčí pevné disky a přehrává video. 

Kromě toho jsou některé modely Toughbook – včetně CF-19 a CF-31 – testovány také podle standardu ASTM D4 169-04 (99), plánu E – úroveň spolehlivosti kamionu na dálnici II (během provozu podle standardu MIL-STD). Americká společnost pro testování a materiály (ASTM) je již od roku 1898 jedna z největších světových organizací vyvíjejících nezávazné standardy. Podmínky při testu otřesů ve vozidle byly 1–200 Hz, 0,52 Grms ve všech třech osách, 90 minut pro každou osu. 

Testování odolnosti proti částicím

Práce v terénu vás a vaše vybavení ponechává napospas činitelům, které mohou být v mnoha ohledech problematické. Prach a špína se obvykle dostanou do všech nechráněných míst mobilního počítače. To může vést k potenciálním problémům funkčnosti klávesnice nebo jiných součástí a snižovat výkon a efektivitu.

Společnost Panasonic testuje odolnost produktů Toughbook proti prachu, písku a dalším částicím roznášeným vzduchem.

Testy odolnosti proti prachu podstupují všechny plně odolné modely Toughbook. Test probíhá při provozní teplotě do 60 °C v souladu se standardem MIL-STD-810G, metodou 510.5, procedurou I (prach) a procedurou II (písek) a je koncipován k úplnému otestování vybavení. 

Standard MIL-STD-810G udává, že 60 °C je „výchozí“ teplota pro tento test a abychom měli jistotu, že je co nejtvrdší, používáme jak křemičitou moučku, tak písek.
Mobilní počítače Toughbook, které testem projdou, musejí být schopné provozu bez jakýchkoli nepříznivých účinků na pohybující se části nebo kontakty a vysílače počítače.

Kromě toho, že plně odolné počítače Toughbook musejí splnit testy podle standardu MIL-STD, mají i certifikaci IP65, takže navíc prochází tvrdým továrním testováním odolnosti proti vniknutí prachu nebo vody. IP65 je označení pro úroveň stupně krytí, která klasifikuje a hodnotí stupně ochrany před vniknutím vody, prachu a dalších malých částic.

Testování odolnosti proti vlhkosti

Ochranné prostředky v našich plně odolných noteboocích, které zabraňují vniknutí kapalin, rovněž předcházejí potenciálním problémům vlivem vysoké vlhkosti.  

Aby byly plně odolné počítače Toughbook výkonné i ve vysoce vlhkém prostředí, musejí projít důkladnými testy odolnosti proti vlhkosti.

Mezi testy podle standardu MIL-STD-810, kterými prochází všechny produkty Toughbook, je zahrnut i tento test. Vojenský standardní test (MIL-STD-810G) představuje standard americké armády, který je koncipován pro důkladné testování vybavení pro celou řadu náročných podmínek a prostředí.

Test odolnosti proti vlhkosti, prováděný v souladu se standardem MIL-STD-810G, metodou 507.5 (s přitěžujícími okolnostmi) důkladně testuje limity našich počítačových produktů. Podle standardu MIL-STD se teplota při testování pohybuje mezi 30 °C a 60 °C, přičemž relativní vlhkost zůstává na konstantní úrovni 95 %. Celý test trvá deset dní, je rozdělen na cykly po 24 hodinách a u všech testovaných počítačů Toughbook je ke konci pátého a desátého cyklu zkontrolována provozuschopnost.

Navíc testem odolnosti proti vlhkosti prochází i kontaktní body klávesnice počítače nebo jiné elektronické součásti, abychom si ověřili, že jsou méně náchylné elektrickým zkratům nebo korozi.
Ačkoli standard MIL-STD nevyžaduje testování vnitřních součástí, technici společnosti Panasonic je sporadicky testují, aby věděli, zda zařízení zůstávají ve vlhkém prostředí provozuschopná a nemají technické problémy.   

Testování teplotní tolerance

Abychom mohli zaručit, že plně odolné modely Toughbook budou fungovat při náhlých a značných teplotních výkyvech, provádíme několik teplotních testů podle vojenského standardu (MIL-STD), které zjišťují, zda modely snesou extrémní teploty od 93 °C do -16 °C.

Vojenský testovací standard (MIL-STD-810G) je standardní test americké armády, který patří mezi nejpřísnější testovací standardy vůbec.

Testy vysokých i nízkých teplot jsou prováděny v souladu se standardem MIL-STD-810G, metodou 501.5 a metodou 502.5, procedurou I (uskladnění), procedurou II (provoz) a procedurou III (z pohotovostního režimu do provozu). Testy při vysokých teplotách zjišťují, zda jsou jednotlivé kusy schopny provozu při teplotě 60 °C, a zda fungují i po vystavení teplotě 71 °C. Testy při nízkých teplotách prověřují, zda mobilní počítače správně pracují při teplotě -7 °C a zda vydrží vystavení teplotě -16 °C. Testem projdou úspěšně všechny kusy, které poté normálně fungují.

Pro naplnění testovacích standardů MIL-STD-810G se provádí také test teplotním šokem (metoda 503.5, procedura I). Během testu musí přístroj úspěšně projít třemi cykly, během kterých se teplota prostředí změní z vysoké teploty 93 °C na nízkou teplotu -16 °C (jeden cyklus). Test je úspěšný, pokud je po vystavení cyklům teplotního šoku zařízení schopno nastartovat systém a normálně fungovat. Testované kusy jsou po dobu přibližně jedné minuty přenášeny mezi horkým a studeným prostředím. Přesun větších modelů, které vyžadují zvláštní vybavení na uchopení, může zabrat více času.

Součástí MIL-STD-810G je nový test zmrazení/rozmrazení, který jsme rovněž zařadili mezi naše testy teplotní odolnosti. Plně odolné modely Toughbook prochází testem zmrazení a rozmrazení v souladu se standardem MIL-STD-810G, metodou 524, procedurou III (rychlá změna teploty).

Kromě externích teplotních testů prochází počítače Toughbook také vnitřními testy nad rámec standardu MIL-STD. Tato fáze testování má název Vysoce zrychlená zkouška životnosti (HALT) a jedná se o metodologii pro testování napětí s cílem shromáždit informace o spolehlivosti produktu. Technici společnosti Panasonic po dobu několika týdnů sledují výkon plně odolných modelů Toughbook během horkých a studených cyklů. Sledováním výkonu v průběhu času a během extrémní zátěže lze rozpoznat všechny součásti, které by mohly selhat, a před přechodem do výroby je ještě vylepšit.

Testování odolnosti proti tlaku

Testy odolnosti proti tlaku zjišťují odolnost modelů Toughbook proti atmosférickému a fyzickému tlaku. Celý sortiment plně odolných mobilních počítačů Toughbook používaných ve vojenských a civilních letadlech a helikoptérách pohotovostní služby musejí být provozuschopné i pod různými vlivy atmosférického tlaku. Zodolněné modely na cesty musejí být schopny přestát nárazy v přeplněné hromadné dopravě a poradit si těžkými předměty, které na ně může někdo položit.

Technici společnosti Panasonic testují odolnost proti atmosférickému tlaku, aby plně odolné modely bez problémů fungovaly ve výšce 15 000 stop (4 572 m), což je nejvyšší ekvivalentní výška specifikovaná v testu MIL-STD-810G, metodě 500.5, proceduře l (úložiště) and ll (provoz) pro vojenské nákladní letectvo.

Technici společnosti Panasonic také testují odolnost vůči fyzickému tlaku vyvinutému na kryt všech modelů Toughbook. Kryty počítačů Toughbook jsou kompletně vyrobeny z hořčíku a jelikož jsou 20krát pevnější než stejné kryty z ABS plastu, jsou ideální pro ochranu LCD obrazovky. LCD obrazovky jsou důležitou a nákladnou součástí všech notebooků a kryty společnosti Panasonic je ochraňují absorbancí značné míry fyzického tlaku, takže tak často nedochází k poruchám a není narušena výkonnost.

Zodolněné notebooky musejí při testech vydržet 100 kgf přímého tlaku. Pomocí robotického vybavení se vyvíjí tlak na různé oblasti krytu, abychom dostatečně otestovali místa, které jsou náchylnější na praskliny a poruchy, jako jsou například rohy, a aby byly výrobky Panasonic prosty slabých míst.

Testování odolnosti proti tlaku se neprovádí pouze na externím obalu, ale také na vnitřních součástech, přičemž tento test překračuje vojenský testovací standard (MIL-STD-810G). 

Testování elektromagnetické interference (EMI) a elektromagnetické kompatibility (EMC)

Energie elektromagnetické kompatibility (EMC) narušuje provoz elektronických zařízení a pro velmi citlivé elektronické vybavení může elektromagnetická interference generovaná elektronickými zařízeními představovat vážný problém. Elektromagnetické vyzařování je obvykle nepříjemné, ale pokud narušuje provoz vybavení pro záchranu života nebo funkčnost citlivé technologie v letadle, může být i životu nebezpečné.

Mobilní počítače Panasonic Toughbook jsou navrženy tak, aby odpovídaly požadavkům testovacích standardů americké armády MIL-STD-416F (které musí splňovat např. vybavení amerického ministerstva obrany) pro elektromagnetické vyzařování i citlivost na elektromagnetické vyzařování, aby nedocházelo k potenciálně nebezpečnému a škodlivému interferenčnímu vyzařování, a aby veškeré modely Toughbook pracovaly efektivně i v těsné blízkosti jiných zařízení.

Testování prováděné společností Panasonic i třetími stranami na plně odolných počítačích Toughbook zjišťují pomocí deseti různých testů soulad mezi EMI a EMC napříč mnoha frekvencemi elektromagnetického záření.

Testování ochrany před vniknutím vody a prachu v souladu s normami IP65 a IP54

Mobilní počítače a tablety jsou obyčejně hodnoceny podle mezinárodních standardů z hlediska stupně ochrany před vniknutím látek (IP). Stupeň krytí (IP65), nebo také Mezinárodní stupeň krytí, veřejně zavedla Mezinárodní elektrotechnická komise (IEC), která hodnotí úroveň odolnosti produktu proti vniknutí prachu a vody do elektrických obvodů a mechanických krytů. Ohodnocení poskytuje zásadní informace o úrovni ochrany, kterou zařízení prokáže během standardního testovacím režimu.

Hodnocení IP651, týkající se odolnosti proti vniknutí částic a tekutin, mají pouze plně odolné počítače Toughbook. IP65 označuje, že produkt úspěšně obdržel hodnocení IP pro ochranu před prachem a vodou. První číslice (6) u IP65 odkazuje na odolnost proti prachu, zatímco druhá číslice (5) označuje úroveň ochrany před tekutinami. To znamená, že počítač může být vystaven obstřiku vody z jakéhokoli směru, aniž by došlo k jeho poškození. Vyšší číslice znamenají větší úroveň ochrany. Proto produkt z hodnocením IP65 nabízí lepší ochranu před prachem a vodou, než produkt s označením IP54.

1 Na základě testů nezávislé zkušební laboratoře podle standardu MIL-STD-810G, metody 516.6, procedury IV pro pádové zkoušky a podle normy IEC 60529, oddílů 13.4, 13.6.2, 14.2.5 a 14.3 pro IP65.

Testování bezdrátové technologie

Protože chceme, aby naše počítače Toughbook vykazovaly bezkonkurenční kvalitu, spolehlivost a výkon, řídíme a pečlivě sledujeme testovací proces bezdrátových technologií.

Společnost Panasonic investovala miliony eur do výzkumu, vývoje, testování a výroby zařízení světových parametrů pro testování bezdrátové technologie. Naše zvukotěsná komora v japonském Kobe je jedna z největších na světě.

Zvukotěsná komora je místnost, která absorbuje veškeré zvukové odrazy nebo elektromagnetické vlny. V podstatě jde o místnost bez ozvěn.  To je důležité, poněvadž pokud by se do komory dostaly venkovní zvuky nebo radiové signály, dostaly bychom nesprávné výsledky.

Naše špičková zvukotěsná komora blokuje veškeré nežádoucí rádiové signály nebo rušení. Proto představuje ideální řízené prostředí pro testování vlivů rádiových frekvencí (RF) na bezdrátové produkty Toughbook. Testy prováděné v komoře jsou bezdrátové (OTA), včetně testování celkové izotropické citlivosti (TIS) a celkového vyzařovaného výkonu (TRP).

Testování bezdrátové technologie probíhá v horku, zimě, dešti a dalších prostředích běžných ve skutečném světě. Testy bezdrátové technologie se zaměřují na ohodnocení výkonu ovladače, softwarového správce připojení a různé přírodní a síťové podmínky, se kterými se uživatel pravidelně setkává při cestování.

Výsledky testů ze zvukotěsné komory použijí technici společnosti Panasonic při návrzích produktů Toughbook s cílem optimalizovat výkon WiFi v mobilních počítačích Panasonic Toughbook. Výsledky testů pomáhají technikům ve společnosti Panasonic zjistit a pojmenovat problémové oblasti ještě před dokončením produktových návrhů a jejich schválením pro výrobu.

Díky tvrdému a přísnému testování, které tyto produkty podstupují, může společnost Panasonic vyrábět odolné mobilní počítače s bezdrátovou technologií, které jsou robustní, stabilní a spolehlivé v celé řadě odvětví, a které jsou schopny provozu za nejrůznějších okolních podmínek.