Current language: Čeština

PODZEMNÁ KOMUNIKÁCIA

Harmanecká jaskyňa sa nachádza v Kremnických vrchoch (v hraničnej oblasti s Veľkou Fatrou), 16 km na SZ od Banskej Bystrice, neďaleko obce Harmanec, na severnom svahu vrchu Kotolnica, vo výške 828 m n. m., asi 260 m nad hladinou potoka Harmanec.

Harmanecká jaskyňa sa nachádza v Kremnických vrchoch (v hraničnej oblasti s Veľkou Fatrou), 16 km na SZ od Banskej Bystrice, neďaleko obce Harmanec, na severnom svahu vrchu Kotolnica, vo výške 828 m n. m., asi 260 m nad hladinou potoka Harmanec.

Vstupná časť jaskyne, ktorú ľudia nazývali Izbica, bola známa od nepamäti. Do ďalších neznámych priestorov sa roku 1932 prekopal M. Bacúrik. Speleológovia postupne objavovali Dóm Pagod a Riečisko (1938), Vysoký gotický dóm, Bludný dóm (1942) a priestory za Bludným dómom, takže dnes je známa dĺžka jaskyne 2 763 m. Verejnosti je sprístupnený okruh v dĺžke 1 020 m.

V roku 1968 bola jaskyňa vyhlásená za chránený prírodný výtvor, novelizované v roku 1972, v súčasnosti má štatút národnej prírodnej pamiatky.

 

V jaskyniach všeobecne pôvodným komunikačným nástrojom bolo CB rádio. Vysielačky však mali, vzhľadom na komplikovanosť priestoru, problém so šírením signálu a tak sa neskôr, okolo roku 1996 inštalovali drôtové rozvody a štandardné TDM telekomunikačné systémy. V niektorých jaskyniach KX-T 61610 a KX-T30810 a neskôr systémy KX-TDA15 a KX-TDA30 s integrovaním DECT KX-TDA0141. Toto riešenie omnoho efektívnejšie jako CB dokázalo vykryť komplikovaný priestor jaskýň. V takmoto stave, a teda so servisom KX-TDA30 plus DECT bázy bola aj Harmanecká jaskyňa.  Problematika situovania  jaskýň v teréne odráža aj odolnosť voči stekaniu náboja při búrkových udalostiach.  Niektoré sú viac iné menej odolné. A od toho sa odráža životnosť , eventuálne poruchovosť hlavne bázových staníc. Harmanecká jaskyňa je jednou s tých jaskýň ktoré majú tento problém veľmi výrazný.

V roku 2016 sa pristúpilo ku pilotnému projektu, v jaskyni sa natiahli optické káble a systém sa prestaval na platformu KX-NS500 s použitím IP DECT bázových staníc KX-NS0154. Za pomoci siedmich KX-NS0154 a osmich repeatrov sa podarilo vykryť priestor takmer ideálne. Zariadenia sa umiestnili do SCAM montážnych krabíc aby sa dosiahlo potrebné krytie. Cez priechodky sa vysunuli antény von pri zachovaní krytia a zároveň udržaní dosahu bázových staníc.

 

A tak sprievodcovia eventuálne aj pracovníci při údržbe, obhliadke či prieskume dostali do rúk efektívny informačný eventuálne bezpečnostný systém ktorý sa v súčasnosti javí jako odolný voči prepäťovým udalostiam. Šetrí sa tým hlavne na servisných zásahoch a tiež na dieloch ktoré museli byť vymieňané po prierazoch. Podobné riešenia sú inštalované už v troch jaskyniach.

Spoločnosť  Telsys ktorej majiteľ sa aktívne zaoberá speleológiou zabezpečuje servis vo viacerých jaskyniach. Vzhľadom na skutočnosť že v Harmaneckej jaskyni sa podarilo nainštalovať systém KX-NS500 je možné po zriadnení pripojenia na Internet zriadenie diaľkového dohľadu. V spolupráci s distribútorom Mikrohuko sro tiež táto spoločnosť môže garantovať dostupnosť dielov pre riešenie havarijných situácií.

Systém je ešte stále možné rozšíriť s pohľadu šírenia DECT signálu a teda aj v prípade rozšírenia priestorov dostupných pre verejnosť dostupnosť nebude problém.  Ďalšou možnosťou ktorá sa otvorila novým systémom  je pipojenie SIP klientov vo forme reproduktorov kde sa môže zabezpečiť vhodné ozvučenie podzemných priestorov.