Phone number:
Phone number:
Current language: Čeština

LEPŠÍ SPOJENÍ S VEŘEJNOSTÍ DÍKY VYLEPŠENÉ KOMUNIKACI 

Oddělení Městské policie Brno zvýšilo bezpečnost díky vylepšenému systému komunikace 

OMPB dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití, bezpečnosti silničního provozu a úklidu veřejných prostor. Zabývá se také prevencí kriminality, odhaluje přestupky a Ministerstvu vnitra o svojí práci dodává údaje pro zpracování ve statistikách.

Jednotliví policisté i policejní správa se snaží vyvolat v obyvatelích města Brna a jeho návštěvníků pocit bezpečí a dělají vše pro to, aby tento pocit co nejvíce odpovídal realitě.

Organizace zajištění bezpečnosti 

OMPB rozdělilo Brno na osm obvodů a mimo město existují také stanice v obcích Vranov a Lelekovice. Některé ze stanic fungují 24 hodin denně.

OMPB má dvě hlavní policejní stanice a okolo 15 místních služeben. Policejní centrála a operační středisko se nachází na ulicích Křenová a Štefánikova, kde dispečeři nepřetržitě obsluhují krizovou linku 156.

Krizová linka zpracovává veřejné stížnosti a důležité hovory přesměrovává na místní policejní stanice. Samotní policisté pracují na stanicích po celém městě, odkud řídí hlídky aktivní v okolních oblastech.

Sloučení vzdálených policejních stanic do jedné komunikační jednotky znamená, že OMPB má okolo 500 policistů na 15 stanicích rozmístěných po jednotlivých brněnských obvodech a všechny spadají pod jednu komunikační jednotku.

V minulosti měly jednotlivé stanice oddělené telefonní ústředny od různých výrobců bez jakékoli možnosti vzájemného propojení a spolupráce. Tento systém neumožňoval dostatečnou flexibilitu při komunikaci s veřejností nebo mezi policisty. Navíc byly hovory mezi policejními stanicemi placené. OMPB navázala spolupráci se společností STAND – autorizovaným dealerem kancelářského a telekomunikačního vybavení Panasonic sídlícím v Brně. Komunikační řešení STAND prostřednictvím IP systému pobočkových ústředen a telefonů Panasonic SIP rozmístěných na jednotlivých policejních stanicích umožnilo propojit vzdálené stanice s ústředím.

Celý systém tvořený šesti ústřednami Panasonic KX-NS1000 a osmi KX-TDE620 se chová jako jedna telefonní ústředna. Příchozí hovory lze snadno přesměrovat a přepojit. Pokud například policisté nejsou na stanici, ale na pochůzce, hovory z libovolné lokace lze vyřídit z centrály na ulici Štefánikova. To umožňuje náležitě vyřídit veškeré příchozí hovory ze strany veřejnosti i partnerů. Veškeré hovory a přesměrování hovorů mezi jednotlivými lokalitami jsou zdarma.

Automatický displej

S komunikačním systémem OMPB je integrována služba INFO 35. Službu poskytuje komunikační operátor a díky přizpůsobené verzi STAND mají nyní policisté na příjmu okamžitě dostupné údaje o volajícím, které se zobrazí v automaticky otevíraném informačním okně na počítači. 

Policisté ihned vidí telefonní číslo, jméno a adresu volajícího. Proto mohou být hovory rychle a efektivně zpracovány nebo přesměrovány na místní policejní stanice či konkrétnímu policistovi, který právě slouží v dané lokaci.

Integrace a efektivita

Policisté z místních policejních stanic jsou často na obchůzce. Každý takový policista je vybaven krátkovlnnou rádiovou vysílačkou a mobilním telefonem. Obě zařízení jsou integrována s komunikačním systémem.

OMPB představilo službu „Poznej svého policistu“která veřejnosti umožňuje kontaktovat „vlastního“ policistu přiřazeného v tom konkrétním obvodu. Je důležité, aby byly vyřízeny všechny telefonáty, i když policista není zrovna na stanici. Každý policista má osobně přiřazeno telefonní číslo, na kterém jej lze zastihnout. Policista opouštějící stanici může snadno nastavit přesměrování hovorů ze stolního telefonu do svého mobilního telefonu.

Komunikační systém lze také flexibilně nastavit, takže hovory směrované na hlídkující policisty lze přepojit na jejich kolegy nebo přímo do centrály na ulici Štefánikova. Hlídkující policista může z rádiové vysílačky nebo telefonu volat i na externí telefonní čísla, nebo přesměrovat příchozí hovory na jednoho z kolegů – to vše v rámci IP komunikačního systému. Mimo to mohou policisté komunikovat zdarma se svými kolegy pomocí mobilních telefonů.

„Nový komunikační systém výrazně vylepšil způsob komunikace nejen mezi policisty, ale také s veřejností,“ říká mluvčí OMPB Jakub Ghanem. „Systém propojil všechny vzdálené policejní stanice do jediné jednotky, takže můžeme lépe řešit krizová i nekrizová volání.“

Kontaktní bod s nepřetržitým provozem

OMPB provozuje kontaktní bod na ulici Vyškovská ve Slatině, který je nepřetržitě v provozu a může posloužit jako útočiště lidem v ohrožení.

Díky zabudované IP zvukové jednotce v ústředně může ohrožená osoba kdykoli u vchodu použít zvonek, který spustí poplachový signál v operačním centru na ulici Štefánikova, a policisté jí mohou okamžitě vzdáleně otevřít dveře. Ohrožená osoba může využít jako útočiště bezpečnou oblast za temperovanými skleněnými okny. Nejbližší policejní hlídka se poté ihned vydá na místo.