Current language: Čeština
 • Privacy Policy

Ochrana osobních údajů

Oznámení společnosti Panasonic o ochraně osobních údajů

Společnost Panasonic nakládá s vaším soukromím a osobními údaji s nejvyšším respektem. Jednáme v souladu s nařízením o obecné ochraně osobních údajů EU.

Toto oznámení o ochraně osobních údajů má za účel vás informovat o tom, jak využíváme jakékoli údaje, které o vás shromažďujeme (nazývané „osobní údaje“ tak, jak je tento pojem vysvětlen níže). Pokusili jsme se podrobně vysvětlit, co děláme, abychom vám nabídli přehledný souhrn informací a možnost kliknout na následující odkaz, pokud byste měli zájem o informace další. If you still can't find the information you need, you can email us at psceuwebmasters@eu.panasonic.co.uk

Toto oznámení o ochraně osobních údajů se týká zařízení, produktů, webových stránek nebo aplikací, které odkazují nebo poukazují na toto oznámení o ochraně osobních údajů (dále společně jako „služby“) a bude se na ně vztahovat bez ohledu na to, zda k našim službám přistupujete s použitím počítače, mobilního telefonu, tabletu, TV nebo jiného zařízení.

Klikněte, prosím, na odkazy níže, kde najdete další informace o našich postupech v oblasti ochrany osobních údajů:

 1. Kdo jsme?
 2. Co jsou to osobní údaje?
 3. Jaké osobní údaje o vás společnost Panasonic shromažďuje?
  1. Osobní údaje, které poskytujete přímo
  2. Údaje o vašem využívání služeb
  3. Osobní údaje ze zdrojů třetích stran
  4. Ostatní způsoby, jakými můžeme shromažďovat vaše osobní údaje
 4. Jak využíváme vaše údaje?
 5. Komu vaše údaje zveřejňujeme?
 6. Co děláme proto, abychom vaše údaje uchovali v bezpečí?
 7. Přístup k vašim osobním údajům a ostatní práva, která máte
 8. Uchovávání údajů - Jak dlouho budeme uchovávat vaše osobní údaje
 9. Odkazy a produkty třetích stran v našich službách
 10. Soubory cookies
 11. Vaše volby (např. marketingové e-maily nebo jiné)
 12. Osobní údaje dětí
 13. Změny tohoto oznámení o ochraně osobních údajů
 14. Kontakt / Další informace

 

 1. Kdo jsme?
  1. Panasonic Marketing Europe GmbH, organizační složka Česká republika, a branch with its registered seat Prague 8, Karlín, Křižíkova 148/34, Postal Code 186 00, ID No.: 246 55 121(dále jen „Panasonic“, „my“, „nás“ nebo „náš“);
  2. Jsme součástí korporace Panasonic Corporation se sídlem v Kadomě, prefektuře Osaka v Japonsku;
  3. Máme celou řadu poboček, které můžeme najít zde: http://www.panasonic.com/global/corporate/profile/group-companies.html#r....

    

 2. Co jsou to osobní údaje?

  Pro účely tohoto oznámení o ochraně osobních údajů se pojmem „osobní údaj“ rozumí jakýkoli údaj, který se týká vás, a/nebo údaj, ze kterého je možné vás identifikovat, ať už přímo nebo nepřímo. Údajem, který vás identifikuje, může například být vaše jméno, adresa, telefonní číslo, fotografie, platební údaje, konkrétní identifikační číslo produktu/zařízení společnosti Panasonic, údaje o poloze, online identifikátor (např. identifikátory cookies a vaše IP adresa) nebo jeden či více faktorů, které jsou konkrétní pro vaši fyzickou, fyziologickou, genetickou, mentální, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu. Když zkombinujeme ostatní údaje (např. údaj, který vás sám o sobě neidentifikuje) společně s osobními údaji, budeme s těmito zkombinovanými údaji nakládat stejně jako s osobními údaji.

   

 3. Jaké osobní údaje o vás společnost Panasonic shromažďuje?
   
  1. Osobní údaje, které poskytujete přímo

   Některé služby, které nabízíme, vám umožňují poskytnout nám své osobní údaje přímo.

   Když si vytváříte účet nebo profil u společnosti Panasonic

   Když si vytváříte účet nebo profil na webové stránce nebo v aplikaci společnosti Panasonic (jako například, když registrujete svůj produkt kvůli záruce u našeho oddělení služeb zákazníkům nebo se přihlašujete, abyste se stali partnerem společnosti Panasonic), žádáme vás o poskytnutí určitých osobních údajů, včetně vašeho jména a e-mailové adresy. Jakýkoli účet, který si u společnosti Panasonic vytvoříte, bude chráněn heslem a vaše jméno využijeme, abychom vám pomohli váš účet ověřit, pokud kontaktujete naše zástupce oddělení podpory zákazníků nebo nás kontaktujete za jiným účelem.

   Když si registrujete produkt nebo zařízení u společnosti Panasonic

   Když si zakoupíte produkt nebo zařízení společnosti Panasonic, můžete mít možnost si zvolit, zda chcete příslušný produkt nebo zařízení u nás zaregistrovat, abyste mohli využívat výhody jeho funkcí, jako jsou jakékoli záruky nebo propagační akce týkající se produktu/zařízení. Abychom váš produkt mohli zaregistrovat, můžeme shromažďovat vaše osobní údaje, jako je vaše jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa a údaje o produktu nebo zařízení společnosti Panasonic, které vlastníte, jako je jeho sériové číslo (nebo jiný identifikátor produktu/zařízení) a datum nákupu.

   Když komunikujete se společností Panasonic

   Když nás kontaktujete ohledně obchodní poptávky nebo se obrátíte na zástupce našeho oddělení podpory pro zákazníky prostřednictvím e-mailu, telefonu nebo osobně, můžeme shromažďovat vaše osobní údaje, jako je vaše jméno, poštovní adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa a preference týkající se kontaktu. Můžeme také shromažďovat údaje o produktech nebo zařízeních společnosti Panasonic, které vlastníte, jako jsou sériová čísla a data nákupu. Můžeme také vytvářet záznamy/zprávy, které jsou užitečné při diagnostice problémů spojených s výkonem produktu nebo aplikace, a zajišťovat údaje týkající se tohoto problému. Tyto údaje využíváme, abychom mohli poskytovat podporu našim zákazníkům i našim produktům. Můžeme přistupovat k příslušným profilům/účtům u společnosti Panasonic, abychom vám mohli poskytnout potřebnou pomoc nebo podporu, kterou budete potřebovat nebo o kterou jste požádali. Můžeme také zaznamenávat a hodnotit vaše rozhovory se zástupci oddělení podpory zákazníkům (např. pokud nás kontaktujete telefonicky) pro účely školení a řešení stížností. Můžeme také vyhodnocovat údaje, které jste nám poskytli jako odpovědi v dobrovolných průzkumech. Budeme zaznamenávat a/nebo vyhodnocovat vaše rozhovory s námi pouze v případech, ve kterých je toto povoleno platnou právní úpravou, a vždy vás informujeme, že tak hodláme učinit.

    

  2. Údaje o vašem využívání služeb

   Můžeme shromažďovat údaje o vašem využívání našich služeb prostřednictvím softwaru na vašem produktu/zařízení společnosti Panasonic, ale i ostatními prostředky, nebo vaše využívání našich online aplikací. Můžeme například shromažďovat:
    

   1. Údaje o zařízení/produktu - jako jsou model hardwaru, číslo IMEI zařízení/produktu, MAC adresa rozhraní bezdrátové sítě zařízení a číslo mobilního telefonu, které zařízení používá), údaje o mobilní síti, operační systém vašeho mobilního zařízení, typ mobilního prohlížeče, který používáte, nastavení časových zón a dalších jedinečných identifikátorů zařízení, IP adresy, podrobnosti o operačním systému a nastavení zařízení, které používáte pro přístup ke službám.
     
   2. Údaje o přihlašování - jako je doba a trvání vašeho používání služeb, vyhledávané pojmy, které prostřednictvím služby zadáváte, a jakékoli údaje uložené v souborech cookies, které jsou nastaveny ve vašem produktu/zařízení nebo naší aplikaci.
     
   3. Údaje o poloze - jako jsou údaje o GPS signálu vašeho produktu nebo zařízení nebo údaje o nedalekých Wi-Fi přístupových bodech a vysílačích mobilního signálu, které nám mohou být předávány, pokud využíváte určité služby. Některé z našich služeb, které se aktivují v závislosti na poloze, mohou pro svou funkci vyžadovat vaše osobní údaje. Pokud si přejete využívat konkrétní funkci, budete požádáni o udělení souhlasu s použitím vašich údajů k tomuto účelu. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat změnou nastavení ve vašem zařízení/produktu

     

  3. Osobní údaje ze zdrojů třetích stran

   Vaše osobní údaje můžeme získat od třetích stran (např. od jiných společností). Pokud máte zájem o další informace, projděte si, prosím, tyto dodatečné informace:

   1. Informace z veřejně dostupných zdrojů:

    Vaše osobní údaje můžeme získat z veřejně dostupných zdrojů za předpokladu, že je přijetí takových údajů v souladu s příslušnou právní úpravou. Tyto údaje můžeme zkombinovat s jinými údaji, které získáme od vás nebo o vás.

    Údaje o vás můžeme také získat ze sociálních sítí, pokud si zvolíte, že se k těmto sítím chcete připojit.
     

  4. Ostatní způsoby, jakými můžeme shromažďovat vaše osobní údaje

   Vaše osobní údaje můžeme získat i jinými způsoby. Pokud máte zájem o další informace, projděte si, prosím, tyto dodatečné informace:
    

   1. Nástěnky a fóra
     
   2. Na některých webových stránkách a v některých aplikacích společnosti Panasonic jsou k dispozici nástěnky, fóra, zdi, chaty, blogy a podobné funkce (dále jen „prostředky pro komunitní příspěvky“), prostřednictvím kterých můžete zveřejňovat informace, zprávy a jiné materiály. Chtěli bychom vás upozornit, abyste byli nesmírně opatrní, když prostřednictím takových služeb zveřejníte jakékoli osobní údaje, protože tyto údaje se mohou stát veřejnými a mohou být dostupné návštěvníkům našich webových stránek a veřejnosti.
     
   3. Abyste mohli využívat prostředky pro komunitní příspěvky, musíme o vás v rámci procesu registrace shromáždit určité osobní údaje. Sam patří vaše jméno, uživatelské jméno, heslo, e-mailová adresa, datum narození a kontaktní údaje (např. e-mailová adresa, telefonní číslo).
     
   4. Propagační akce, hry, losování a soutěže
     
   5. Pokud se budete účastnit loterie, soutěží, online her, losování nebo podobných propagačních akcí (dále jen „aktivity“), můžeme využívat vámi poskytnuté osobní údaje, abychom tyto aktivity mohli spravovat. Pro správu těchto aktivit, můžeme vyžadovat, abyste nám poskytli určité osobní údaje, mezi které může patřit vaše jméno, uživatelské jméno, heslo, e-mailová adresa, datum narození a kontaktní údaje (např. e-mailová adresa, telefonní číslo).
     
   6. V případě rozporu mezi všeobecnými podmínkami kterékoli z takových propagačních akcí upravujícími nakládání s osobními údaji a tímto oznámením o ochraně osobních údajů, mají přednost všeobecné obchodní podmínky a měli byste se proto s konkrétními podmínkami jakékoli aktivity pečlivě seznámit.
     
   7. Odběry a zasílání zpravodajů
     
   8. Když se přihlásíte k odběru našich obchodních sdělení a zpravodajů, můžeme od vás shromažďovat vaše osobní údaje, abychom vám tuto službu mohli poskytovat. Mezi požadované osobní údaje bude patřit vaše e-mailová adresa a PSČ. Takové služby odběru vám budeme poskytovat v souladu s příslušnou právní úpravou a v případech, kdy nás o to výslovně požádáte.
     
   9. Když nahrajete osobní údaje na webovou stránku společnosti Panasonic nebo do online aplikace
     
   10. Navíc k výše uvedenému, můžeme shromažďovat jiné osobní údaje, které nám poskytnete nahráním obsahu (např. videa nebo fotografií) na naše webové stránky nebo do online aplikací. V takových případech budeme shromažďovat tyto osobní údaje, abychom mohli obsah na našich webových stránkách nebo v online aplikacích zveřejnit: vaše jméno, e-mailová adresa a jakékoli osobní údaje v obsahu, který jste se rozhodli nahrát. V případech, kdy shromažďujeme takový obsah, budeme tak činit pouze v souladu s příslušnou právní úpravou.
     
   11. Reakce na webové stránky a kampaně
     
   12. Pokud jste souhlasili s použitím našich sledovacích souborů cookies, naše systémy pro automatizaci marketingu budou sledovat vaše reakce na webové stránky a kampaně (jako jsou navštívené obchodní výstavy nebo zpravodaje, na které jste klikli). Tyto funkce využíváme proto, abychom lépe porozuměli našim zákazníkům a přizpůsobili naši marketingovou komunikaci tak, aby byla relevantnější.
     
   13. Portál pro partnery společnosti Panasonic
     
   14. Abyste se stali partnerem společnosti Panasonic, musíme shromáždit základní údaje o společnosti, zaměstnanci, který společnost zaregistroval (jméno, e-mail, telefon) a údaje o tom, o jakých produktech společnosti Panasonic si tato společnost přeje být informována.
     
   15. Akademie pro partnery společnosti Panasonic
     
   16. Akademie pro partnery společnosti Panasonic je školicí platforma využívaná pro osobní nebo e-learningová školení partnerů společnosti Panasonic. Bude uchovávat záznamy o výsledcích školení všech zaměstnanců partnerů, kteří se jich zúčastní. Mezi zaznamenané údaje budou patřit jméno, e-mail a výsledky školení.

     

 4. Jak využíváme vaše údaje?

  Vaše osobní údaje, které shromažďujeme, můžeme využívat k následujícím účelům:
   

  1. Registrace produktů/zařízení - k registraci vašeho zařízení nebo produktu ke kterékoli z našich služeb;
    
  2. Poskytování našich služeb - k poskytování našich služeb nebo jakýchkoli specifických funkcí, které si vyžádáte, včetně umožnění plnění našich závazků vyplývajících z jakékoli dohody uzavřené s vámi (jako jsou například jakékoli záruky na produkt nebo zařízení);
    
  3. Průzkumy – abychom se vás mohli zeptat na vaše názory nebo komentáře ohledně našich služeb a mohli provádět další průzkumy;
    
  4. Cílený obsah a obsah na míru - abychom vám mohli poskytovat obsah na míru a dávat vám doporučení na základě vašich minulých aktivit v našich službách. Osobní údaje můžeme využívat, abychom efektivněji zaměřovali naše služby, obsah, doporučení, reklamy a komunikaci (další informace o tomto tématu najdete v našich Zásadách používání souborů cookies);
    
  5. Reklama - pro reklamní účely, jako je poskytování reklamy na míru, sponzorovaného obsahu a zasílání obchodních sdělení;
    
  6. Účely analýzy - pro hodnocení a analýzu trhu, zákazníků, produktů, zařízení a jiných služeb (včetně dotazů na váš názor ohledně našich produktů a služeb a provádění průzkumů zákazníků);
    
  7. Statistiky – abychom mohli vytvářet anonymní, agregované statistiky o využívání našich služeb. Tato anonymizovaná data můžeme sdílet s třetími stranami;
    
  8. Zlepšování služeb – abychom mohli vyvíjet a zlepšovat nové a stávající produkty a služby společnosti Panasonic, doporučení, reklamy a jinou komunikaci a mohli se dozvědět další informace o vašich preferencích;
    
  9. Služby podpory zákazníků - abychom mohli poskytovat služby podpory zákazníků pro naše zařízení nebo produkty nebo řešit jakékoli jiné dotazy týkající se podpory, které máte (jako například řešení stížností);
    
  10. Prevence trestné činnosti - pro účely prevence nebo odhalování podvodů nebo trestné činnosti;
    
  11. Obchodní účely - pro účely obchodního sledování a interního uchovávání záznamů;
    
  12. Zveřejňování vašich komentářů – v případech, kdy nahrajete hodnocení, komentář nebo obsah týkající se našeho zařízení nebo produktu na naše webové stránky nebo do našich aplikací, nebo v případech, kdy odpovídáte v dobrovolném průzkumu, můžeme na tento váš komentář odkazovat, zveřejnit jej nebo jej publikovat, a to i v našich vlastních reklamách;
    
  13. Zákonné povinnosti - abychom splnili naše zákonné povinnosti;
    
  14. Soutěže a propagační akce - k pořádání losování, soutěží a jiných propagačních akcí či nabídek tak, jak je povoleno platnou právní úpravou;
    
  15. Školení – pro účely školení zaměstnanců a procesu zajišťování kvality, především ve vztahu k našim zástupcům oddělení podpory zákazníků;
    
  16. Aktualizace - pro účely komunikace s vámi, a to včetně komunikace s vámi ohledně vašeho účtu, profilů nebo transakcí, poskytování důležitých informací o našich produktech, zařízeních, aplikacích nebo ostatních službách, a v případech, kdy je to povoleno platnou právní úpravou, zasílání oznámení o jakýchkoli podstatných změnách v našem oznámení o ochraně osobních údajů a v případech, kde nám k tomu dáte svůj souhlas a povoluje to platná právní úprava, propagace a zasílání nabídek a propagačních akcí týkajících se našich služeb.

   Platná právní úprava nám dovoluje používat vaše osobní údaje tak, jak je uvedeno výše, pokud jednáme v našem „oprávněném zájmu“.

   Stažení výrobku – v některých vysoce nepravděpodobných případech, kdy by společnost Panasonic potřebovala stáhnout jakýkoli výrobek, a to i kvůli bezpečnosti, využijeme vaše údaje k tomu, abychom vás kontaktovali s pokyny, jak váš produkt vrátit.

   Obchodní sdělení

   Společnost Panasonic může používat vaše osobní údaje, aby vám poskytovala zpravodaje a ostatní komunikaci prostřednictvím pošty, e-mailu, telefonu a/nebo textových zpráv (SMS) pouze v případech, kdy k tomu dáte svůj souhlas nebo máme v souladu s příslušnou právní úpravou oprávnění je zasílat. Pokud máte zájem o další informace na toto téma, projděte si, prosím, oddíl Vaše volby tohoto oznámení o ochraně osobních údajů.

   Kombinování osobních údajů

   Společnost Panasonic může kombinovat osobní údaje, které o vás shromáždila (včetně údajů získaných od poboček společnosti Panasonic), a to v rozsahu povoleném příslušnou právní úpravou. Například můžeme zkombinovat několik různých databází, které obsahují vaše osobní údaje, abychom vám mohli poskytovat lepší služby podpory a obsah, který je vám více přizpůsobený na míru (jako jsou obchodní sdělení a reklamy).

    

 5. Komu vaše údaje zveřejňujeme?

  Vaše osobní údaje nezveřejníme třetím stranám pro jejich vlastní nezávislé marketingové nebo obchodní účely. Vaše údaje nicméně můžeme zveřejnit těmto subjektům:
   

  1. Pobočkám společnosti Panasonic
   Vaše údaje můžeme předávat ostatní pobočkám společnosti Panasonic, aby vám mohly poskytovat požadované služby nebo jakékoli jiné služby/pomoc, o které jste požádali. Všechny pobočky společnosti Panasonic musí dodržovat praktiky pro ochranu osobních údajů uvedené v tomto oznámení o ochraně osobních údajů nebo v jiných zásadách o ochraně osobních údajů, na které vás mohou upozornit.
    
  2. Poskytovatelé služeb
   Společnost Panasonic využívá poskytovatele služeb z řad třetích stran, kteří jí pomáhají se správou určitých aktivit a služeb jejím jménem, jde například o poskytovatele služeb call centra, které společnost Panasonic využívá pro služby zákazníkům, poskytování dat, čištění dat, plnění vašich nákupů a dodávání produktů, zpracování plateb kreditní kartou, zasílání poštovních zásilek a e-mailů, zasílání textových zpráv (SMS), zajišťování reklamy, analýzu využití našich služeb, sledování účinnosti našich marketingových kampaní, možnost připojit se k jejich sociální síti, poskytování služby kontroly podvodů a služby podpory zákazníků. Vaše osobní údaje můžeme sdílet s takovými poskytovateli služeb z řad třetích stran výhradně pro účely toho, abychom takové straně umožnili poskytování služeb naším jménem, a tyto poskytovatelé budou jednat v souladu s našimi pokyny. Zde je několik příkladů poskytovatelů z řad třetích stran, které využíváme:
   1. Poskytovatelé e-mailových služeb – Služby cloudu od společnosti ELOQUA a Oracle Marketing Cloud využíváme na pomoc pro zasílání e-mailů v souladu s vašimi marketingovými preferencemi;
   2. Poskytovatelé analytických služeb – poskytovatelé analytických služeb využíváme na pomoc při pochopení používání našich produktů/výrobků a ostatních služeb, abychom tak mohli zlepšovat své služby. Mezi poskytovatele analytických služeb, které momentálně používáme, patří Google Analytics, ELOQUA a Oracle Marketing Cloud. Pro další informace si projděte naše Zásady používání souborů cookies.
     
  3. Poskytovatelé služeb sociálních sítí

   Vaše osobní údaje, jako jsou e-mailová adresa, můžeme poskytnout určitým poskytovatelům služeb sociálních sítí, aby vám pomohli zobrazovat reklamy s našimi službami na stránkách sociálních sítí. Vaše osobní údaje budeme sdílet s poskytovateli služeb sociálních sítí pouze v souladu s vašimi marketingovými preferencemi a platnou právní úpravou.
    

  4. Třetí strany, pokud je to vyžadováno platnou právní úpravou nebo za účelem ochrany našich služeb

   Vaše osobní údaje zveřejníme v případech, kdy tak musíme dodržet platnou právní úpravu nebo reagovat na platný právní postup, a to i od orgánů činných v trestním řízení nebo jiných vládních úřadů; ochránit naše zákazníky (např. pro zabránění spamu nebo pokusům podvádět uživatele našich služeb); provozovat a udržovat bezpečnost našich služeb (např. pro zabránění nebo zastavení útoku na naše systémy nebo sítě); nebo chránit práva či majetek společnosti Panasonic, a to včetně prosazování jakýchkoli podmínek nebo dohod upravujících používání našich služeb.
    

  5. Anonymní statistiky

   Společnost Panasonic k různým účelům připravuje a vytváří anonymní, agregované nebo generické údaje a statistiky (jak je uvedeno v tomto oznámení o ochraně osobních údajů). Protože jsou tyto údaje anonymní (nemůžete z nich tedy být identifikováni), nepovažujeme tyto údaje za osobní údaje. Jako takové je můžeme sdílet s jakoukoli třetí stranou (jako jsou naše pobočky, partneři, reklamní agentury nebo jiné).
    

  6. Ostatní strany ve spojitosti s firemními transakcemi

   Vaše osobní údaje můžeme zveřejnit třetí straně (nebo jiné pobočce společnosti Panasonic), v případě jakékoli reorganizace, fúze, převodu, prodeje, joint venture, přidružení, převodu nebo jiné dispozice celého nebo části společnosti Panasonic, majetku nebo akcií, a to včetně mimo jiné ve spojitosti s insolvencí nebo podobnými soudními řízeními.
    

  7. Zajišťovatelé soutěží z řad třetích stran

   Vaše osobní údaje můžeme zveřejnit sponzorům z řad třetích stran, kteří se podílí na loteriích, soutěžích, losováních o ceny zdarma a jiných propagačních akcích. Identitu těchto poskytovatelů z řad třetích stran vám odhalíme ještě před tím, než se zúčastníte jakékoli soutěže, loterie, losování o ceny nebo podobné propagační akce.
    

  8. Další strany, pro které nám dáte dle svého uvážení souhlas

   Vaše osobní údaje můžeme sdílet s třetími stranami, pokud nám k tomu dáte svůj souhlas nebo o takové sdílení požádáte.

   Celá řada služeb společnosti Panasonic nabízí možnost nebo příležitost nahrávat a sdílet určité osobní údaje, jako jsou zprávy, fotografie, videa a ostatní obsah. Jakékoli osobní údaje, které se rozhodnete nahrát nebo sdílet na veřejně přístupném profilu, si mohou prohlížet ostatní a mohou k nim přistupovat. Z tohoto důvodu byste měli vždy postupovat s opatrností, pokud využíváte služby společnosti Panasonic.

    

 6. Co děláme proto, abychom vaše údaje uchovali v bezpečí?

  Společnost Panasonic zavedla přísná fyzická a technická opatření za účelem ochrany osobních údajů, které shromažďuje v souvislosti s našimi službami. Mějte ale, prosím, na paměti, že ačkoli jsme podnikli přísné kroky na ochranu vašich osobních údajů, žádná webová stránka, produkt, zařízení, online aplikace nebo přenos údajů, počítačový systém nebo bezdrátové připojení není zcela bezpečné, a proto nemůžeme zaručit bezpečnost vašich osobních údajů.
   

  1. Umístění osobních údajů

   Osobní údaje, které jsme od vás shromáždili, jsou uloženy a zpracovány v Evropském hospodářském prostoru (dále jen „EHP“).

   Šifrování

   Veškeré osobní údaje, které nám poskytnete, jsou zachycovány, přenášeny a ukládány s použitím šifrování. Údaje jsou uchovávány ve vysoce zabezpečených datových centrech.

   Ostatní bezpečnostní opatření

   Zabezpečení údajů, včetně ochrany osobních údajů, je organizováno v rámci globálního programu společnosti Panasonic s názvem „Správa zabezpečení informací“ (angl.: Information Security Management, ISM). Cíle, standardy a opatření pro implementaci jsou organizovány v rámci globálně platných zásad, standardů a pokynů. Veškeré středoevropské IT systémy jsou externě posuzované a spadají pod nařízení o certifikaci ISO 27001. Program a všechny jeho části každoročně prochází důkladným přístupem PDCA (naplánuj-proveď-ověř-jednej), který zajišťuje důvěrnost, integritu a dostupnost všech informací pro celý životní cyklus údajů od shromažďování až po jejich zničení.

   Používání sociálních médií a funkcí fóra

   Mezi některé služby patří sociální sítě, chatovací místnosti nebo funkce fóra. Měli byste se ujistit, že pokud tyto služby používáte, neodešlete jejich prostřednictvím jakékoliv osobní údaje, které nechcete, aby byly ostatními uživateli viděny, shromažďovány nebo používány.
    

 7. Přístup k vašim osobním údajům a ostatní práva, která máte

  Společnost Panasonic bude shromažďovat, ukládat a zpracovávat vaše osobní údaje v souladu s vašimi právy a jakoukoli příslušnou právní úpravou na ochranu osobních údajů.
   

  1. Mezi vaše práva vyplývající z příslušné právní úpravy na ochranu osobních údajů patří právo na přístup ke kopii vašich osobních údajů, právo požadovat vymazání nebo aktualizaci jakýchkoli nepřesných osobních údajů a právo vznášet v určitých případech námitky ke zpracování vašich osobních údajů. Právo odvolat souhlas - v případech, kdy jste souhlasili se zpracováním svých osobních údajů, máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat.  V případě, že si přejete svůj souhlas se zpracováním odvolat, kontaktujte nás, prosím, na kontaktních údajích uvedených na konci tohoto oznámení o ochraně osobních údajů.
    
  2. Výkon vašich práv
    
  3. Pokud si přejete vykonat kterékoli ze svých práv v souladu s příslušnou právní úpravou na ochranu osobních údajů, pak nás, prosím, kontaktujte na kontaktních údajích uvedených na konci tohoto oznámení o ochraně osobních údajů. Na váš požadavek budeme neprodleně reagovat, a to nejpozději do jednoho měsíce od přijetí jakéhokoli takového požadavku, pokud příslušná právní úprava na ochranu osobních údajů nepovoluje dobu delší. Za vyřízení vašeho požadavku vám můžeme účtovat přiměřený poplatek, o kterém vás uvědomíme předem. Mějte, prosím, na paměti, že vám poplatek budeme účtovat pouze v případě, kdy je toto dovoleno příslušnou právní úpravou na ochranu osobních údajů.
    
  4. Stížnosti
    
  5. Pokud máte obavy, že jsme nedodrželi vaše zákonná práva v souladu s příslušnou právní úpravou na ochranu osobních údajů, můžete kontaktovat Úřad pro ochranu osobních údajů https://www.uoou.cz  Pokud sídlíte mimo Českou republiku můžete případně kontaktovat místní úřad pro ochranu osobních údajů.
    
 8. Uchovávání údajů - Jak dlouho budeme uchovávat vaše osobní údaje

  Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu nutnou pro naplnění účelů, pro které byly vaše osobní údaje shromážděny.

  Vaše osobní údaje především roztřídíme do konkrétních kategorií podle různé doby uchovávání:

   

  1. Účastníci soutěží - 1 rok.
  2. Souhlasy se zasíláním obchodních sdělení - V kategorii osob, jež poskytly souhlas, zůstanete, dokud svůj souhlas se zasíláním neodvoláte, a v takovém případě budou vaše údaje uchovávány na seznamu zadržených  údajů, abychom mohli vyhovět vaši žádosti.
  3. Obchodní formuláře „Kontaktujte nás“ nebo příchozí telefonické obchodní dotazy - 1 rok.
  4. Registrace záruk a hovory na oddělení služeb zákazníkům - 5 let. Je možné, že vás budeme potřebovat kontaktovat v případě stažení produktů (z důvodu zdraví a bezpečnosti).
  5. Zákazníci a partneři - 6 let od posledního kontaktu s vámi (e-mailem, osobně, telefonicky).

   Upozornění:  Pokud vaše osobní údaje patří do více než jedné kategorie, použije se nejdelší doba uchovávání. Pokud už vaše osobní údaje nejsou požadovány k účelu, ke kterému byly shromážděny, nebo to již není vyžadováno v souladu s příslušnou právní úpravou, budou smazány a/nebo vám vráceny v souladu s příslušnou právní úpravou.
    

 9. Odkazy a produkty třetích stran v našich službách

  Naše webové stránky, aplikace a produkty mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky třetích stran, které nejsou provozovány společností Panasonic. Stejně tak naše webové stránky nebo zařízení a produkty mohou obsahovat aplikace, které si můžete stáhnout od třetích stran. Tyto odkazované stránky a aplikace nejsou pod kontrolou společnosti Panasonic, a proto není společnost Panasonic odpovědná za postupy ochrany osobních údajů nebo obsah jakékoli odkazované webové stránky a online aplikace. Pokud se rozhodnete využít jakékoli webové stránky nebo aplikace třetích stran, jakékoli osobní údaje shromážděné prostřednictvím webových stránek nebo aplikací třetích stran jsou upravené zásadami ochrany osobních údajů příslušné třetí strany. Důrazně doporučujeme, abyste si vyhradili čas a seznámili se se zásadami ochrany osobních údajů jakýchkoli třetích stran, kterým své osobní údaje poskytujete.
   

 10. Soubory cookies
   
  1. Co jsou soubory cookies?
   Společnost Panasonic, stejně jako některé jiné třetí strany, které poskytují obsah, reklamu nebo jiné funkce v rámci našich služeb, může v určitých oblastech našich služeb využívat soubory cookies a jiné technologie. Soubory cookies jsou malé textové soubory, které dokážou přečíst webový server v doméně, která soubor cookie do vašeho pevného disku uložila. Soubory cookies můžeme využívat pro ukládání vašich preferencí a nastavení, abychom vám pomohli s přihlašováním, poskytovali cílené reklamy a analyzovali provoz stránky.
    
  2. Další informace o souborech cookies
   Pro další informace o tom, co jsou soubory cookies, jak je společnost Panasonic a jiné třetí strany využívají, a jak můžete soubory cookies zakázat, si, prosím, projděte naše Zásady používání souborů cookies.
    
 11. Vaše volby (např. marketingové e-maily nebo jiné)

  My a ostatní pobočky společnosti Panasonic můžeme používat vaše osobní údaje (jako jsou kontaktní údaje (např. jméno, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo), abychom vám zasílali obchodní sdělení týkající se produktů, zařízení a ostatních služeb společnosti Panasonic poštou, e-mailem, telefonicky a/nebo prostřednictvím textových zpráv (SMS) v souladu s vašimi e-mailovými a kontaktními preferencemi uvedenými v centru správy odběrů společnosti Panasonic.

  Když si zakoupíte produkty nebo zařízení společnosti Panasonic, kontaktujete zástupce našeho oddělení služeb zákazníkům, vytvoříte si účet nebo profil v jedné z našich služeb nebo se přihlásíte k odběru jedné z našich služeb, můžeme vám dát možnost souhlasit (nebo odmítnout, kde je to povoleno příslušnou právní úpravou) přijímání takových obchodních sdělení.

  Vaše osobní údaje nesdílíme s třetími stranami pro marketingové účely těchto třetích stran.

  Vaše osobní údaje můžeme také využít pro účely přizpůsobení a efektivnějšího cílení naší marketingové komunikace, abychom zajistili (v přípustném rozsahu), jaké obchodní sdělení je pro vás relevantní.

  Pro odhlášení ze zasílání obchodních sdělení od společnosti Panasonic, aktualizujte, prosím, své e-mailové a kontaktní preference v profilu centra správy odběrů nebo klikněte na možnost „odhlásit z odběru“ v jakémkoli obchodním nebo propagačním sdělení nebo textové zprávě (SMS), které od nás obdržíte.

 12. Osobní údaje dětí
  1. Kdo je považován za dítě?
   Společnost Panasonic za dítě považuje kohokoli, kdo je ve věku 16 let nebo mladším věku, který může být definován příslušnou právní úpravou na ochranu osobních údajů.
  2. Shromažďujeme osobní údaje od dětí?
   O dětech nebo od dětí bez souhlasu rodiče nebo zástupce vědomě neshromažďujeme osobní údaje, ani se o to nepokoušíme. V případech, kdy shromáždíme osobní údaje od dětí, vždy vynaložíme přiměřenou snahu, abychom si ověřili, že k tomuto jednání dal svolení rodič nebo zástupce dítěte.
  3. Co děláme, pokud nám dítě zašle osobní údaje?
   Pokud vejde v naši známost, že nám dítě bez souhlasu svého rodiče nebo zástupce odeslalo své osobní údaje, vynaložíme přiměřenou snahu, abychom:
   1. smazali osobní údaje, jakmile to bude možné, nebo
   2. v případech, kdy smazání není možné, zajistíme, že tyto osobní údaje nebudou využité k žádnému účelu, ani nebudou zveřejněny jakékoli třetí straně.
  4. Dotazy rodičů nebo zástupců
   Pokud jste rodič nebo zástupce a máte otázky týkající se zpracování osobních údajů vašeho dítěte společností Panasonic, kontaktujte nás, prosím, s pomocí kontaktních údajů uvedených v oddílu „Další informace“ níže.
 13. Změny tohoto oznámení o ochraně osobních údajů

  Je také důležité, abyste se sem často vraceli a zjistili, zda nedošlo k aktualizaci tohoto oznámení o ochraně osobních údajů, neboť toto oznámení o ochraně osobních údajů můžeme kdykoli změnit. V poli „datum poslední aktualizace“ v dolní části této stránky je uvedeno, kdy byly tyto zásady naposledy aktualizovány a také jakékoli změny, které budou účinné od zveřejnění revidovaného oznámení o ochraně osobních údajů.

  Pokud budou tyto změny podstatné, informujeme  vás o tomto a v případech, kdy je to vyžadováno příslušnou právní úpravou, zajistíme váš souhlas. Oznámení vám zašleme e-mailem nebo zveřejněním oznámení o změnách na webové stránce společnosti Panasonic nebo prostřednictvím příslušných služeb.

 14. Kontakt / Další informace

  Pokud máte jakékoli dotazy týkající se shromažďování, zpracování nebo používání vašich osobních údajů nebo pokud si přejete opravit, zablokovat, napravit, vznést námitku, přistupovat nebo odvolat svůj souhlas s jakýmkoli příslušným aspektem toho oznámení o ochraně osobních údajů nebo smazat jakýkoli váš osobní údaj, kontaktujte nás, prosím:

  1. Poštou:
   Panasonic Marketing Europe GmbH, organizační složka Česká republika, a branch with its registered seat Prague 8, Karlín, Křižíkova 148/34, Postal Code 186 00, ID No.: 246 55 121
  2. E-mailem:
    panasonic.praha@eu.panasonic.com
  3. Telefonicky:
   +420 236 032 911
   Pondělí - pátek 9:00 – 17:00
    [PV1]Shall be inserted email or deleted