Phone number:
Phone number:
Current language: Čeština

OŽIVENÍ KOMUNIKACE

Společnost Jaszpol investuje do nového komunikačního systému pro svou polskou prodejní síť automobilů.

Jednotný komunikační systém znamená pro společnost Jaszpol konzistentnější podnikovou činnost a dostupnější interakci se zákazníky.

HISTORIE

Společnost Jaszpol dříve provozovala komunikační systém sestávající z technologií od nejrůznějších výrobců.

Systém nemohl být z tohoto důvodu plně integrovaný a na pořadu dne byly neustálé problémy s komunikací. V zájmu zlepšení tohoto aspektu si zmíněný autorizovaný prodejce automobilů zadal dodání, implementaci a údržbu moderní, globální telekomunikační platformy IP PBX, a to do všech svých prodejních míst.

Jedním z požadavků bylo zajištění dostupnosti zaměstnanců. Ať už se budou nacházet kdekoli, musejí být k dispozici na jediném čísle, ať už jde o pevný nebo bezdrátový (v budovách) telefon, případně RCS na cestách. Takový systém může napomoci zlepšení spokojenosti zákazníků, které lze potvrdit příslušnými reporty.

Společnost Toya je v Polsku čtvrtým největším poskytovatelem kabelové televize a svými službami v oblasti digitální televize, internetu a telefonu pokrývá 160 000 domácností v celém Polsku. V posledních třech letech se společnost Toya navíc zapojila i do segmentu podnikových klientů. To z ní učinilo vhodného kandidáta pro komunikační projekt společnosti Jaszpol.

POŽADAVKY

V zájmu zlepšeních podnikových i zákaznických služeb bylo nutné centralizovat příchozí hovory do příslušného kontaktního střediska. Zavedením jediného kontaktního čísla pro celou společnost a zrušením ostatních čísel se Jaszpolu podařilo zajistit příjem 100 % hovorů do jediného centrálního systému. To vede ke zvýšení šancí na získání a udržení zákazníků.

V zájmu zvýšení efektivity zaměstnanců a jejich schopnosti zůstat v kontaktu se mezi požadavky společnost Jaszpol objevil také globální telefonní systém DECT. Ten spočívá v tom, že každý zaměstnanec má své vlastní interní číslo, které šetří čas zaměstnancům i klientům díky optimalizaci procesu zpracování telefonních hovorů.

Kombinace řešení jednoho čísla, které integruje pevné, bezdrátové i mobilní telefony, a schopnosti řídit příchozí i odchozí hovory pomocí softwarové platformy se pro společnost Jaszpol ukázala jako úspěšné a uživatelsky přívětivé řešení.  

 

IMPLEMENTACE

Společnost Toya implementovala systém Panasonic, který v sobě snoubí analogové telefony, IP telefony, bezdrátové telefony a software pro řízení telefonických center.

V rámci sítě DECT IP, která byla nainstalována do třech různých provozoven, proběhla implementace dalších 90 telefonů. Vznikla tak síť jednoho pohledu a platforma jednoho čísla umožňující snadný přístup a lepší orientaci na spokojenost zákazníků.

Společnost Toya zřídila kontaktní centrum s operátory, kteří k podpoře agentů telefonického a kontaktního centra používají aplikaci CA PRO Telefonické centrum navíc disponuje čekacími frontami příchozích hovorů, jednotnou službou pro textové zprávy a hlasovou poštou pro e-mailovou službu. A všechny tyto věci přispívají ke zlepšení uživatelského prožitku. Nový systém znamená udržitelnou a spolehlivou konektivitu napříč celým závodem.

Pan Przemysław Kaźmierczak, generální ředitel společnosti Jaszpol Sp. z o.o., řekl: „Je neuvěřitelné, jak se komunikace v Jaszpolu díky tomuto systému zlepšila. Zavedení integrovaného systému přináší do fungování týmu obrat o 180° a významně přispívá ke zlepšení zákaznického servisu.“