• Privacy policy

Ochrana osobních údajů

Tato pravidla ochrany osobních údajů se vztahují na webovou stránku business.panasonic.eu, kterou vlastní a provozuje Panasonic Marketing Europe GmbH a její podniky a pobočky v rámci skupiny (dále společně jen jako "Společnost"). Přístupem a využíváním těchto stránek dáváte Společnosti souhlas se zpracováním osobních údajů.

Ochrana osobních údajů na webových stránkách

Skrze své vynikající produkty a služby usiluje Společnost o dosažení spokojenosti a důvěry svých zákazníků v souladu s vlastní Základní obchodní filozofií. V rámci našich snah o dosažení tohoto cíle jsme zavedli následující pravidla týkající se ochrany vašich osobních údajů, jež jsou na webové stránce Společnosti shromažďovány.

1. V každé organizační jednotce Společnosti jsme ve snaze zajistit, že jsou tyto údaje řádně spravovány, jmenovaly jednu osobu, jež za ochranu osobních údajů odpovídá.

2. V případě, že se od vás požaduje poskytnutí nebo zaregistrování osobních údajů, díky nimž může být zveřejněna vaše totožnost, jako je jméno, adresa, e-mailová adresa či telefonní číslo, bude vás Společnost informovat o účelu využití těchto údajů a rovněž o tom, koho kontaktovat v případě souvisejících dotazů. O vaše osobní údaje vás však požádáme pouze v odpovídajícím rámci daného účelu.

3. Společnost vaše osobní údaje využije pouze v odpovídajícím rámci daného účelu použití, s nímž jste souhlasili.

4. Společnost neposkytne ani nezveřejnění vaše osobní údaje třetím stranám s výjimkou případů, s nimiž jste předem souhlasili, avšak je oprávněna je v případě nutnosti zveřejnit: 1) v případě nutnosti outsourcování práce či 2) z jiných opodstatněných důvodů.

5. Máte právo na přístup k vašim osobním údajům a na jejich opravu, pokud jsou nepřesné. Dále máte právo kdykoli vyjádřit nesouhlas se zpracováním vašich osobních údajů, resp. tento souhlas odvolat a žádat jejich smazání. Přejete-li si zkontrolovat své osobní údaje, kontaktujte prosím příslušnou kontaktní osobu, která je uvedena na webové stránce, kam jste své údaje vložili nebo zaregistrovali. Společnost se vynasnaží na vaši žádost odpovídajícím způsobem zareagovat.

6. Společnost vynaloží odpovídající úsilí k udržení a zlepšení zabezpečení osobních údajů a jejich bezpečné správě.

7. Zároveň s dodržováním všech příslušných zákonů a předpisů se bude Společnost vytrvale snažit zdokonalovat a aktualizovat opatření přijatá k ochraně osobních údajů.

  • Vzhledem k dotazům týkajícím se poskytovaných či zaregistrovaných osobních údajů, žádostem o jejich kontrolu apod. vás odkazujeme na příslušnou kontaktní osobu z dané webové stránky, kde jste své údaje zadávali.
  • Své dotazy ohledně Ochrany osobních údajů v rámci Společnosti prosím směřujte na: psceuwebmasters@eu.panasonic.com
  • Je-li vám méně než 13 let, musíte mít ke sdílení svých osobních údajů souhlas rodiče nebo opatrovníka.

Copyright © 2013 Panasonic UK Ltd. 
Všechna práva vyhrazena.