Síťová odvětví

Transformace správy veřejných sítí

Terénní práce v oboru správy veřejných sítí přináší specifické požadavky.

Vaši terénní pracovníci potřebují při inspekci a údržbě objektů v odlehlých a těžko přístupných oblastech přístup k digitálním informacím. Potřebují také bezpečné pracovní podmínky. Kromě toho do hry vstupují požadavky na efektivní správu majetku či nutnost pracovat na místech bez elektrické sítě. Dalším všudypřítomným nepřítelem jsou přírodní živly..

A právě zde nacházejí uplatnění počítače Toughbook vybavené procesory Intel® Core™ i5 vPro™ Processor.

Díky špičkové konektivitě, výkonnosti, přenosnosti a nedostižné životnosti nabízejí profesionálům z oblasti správy veřejných sítí mnohem větší možnosti při práci v terénu, než tomu bylo dosud. Už není třeba nosit papírovou dokumentaci. Práce se nemusí zbytečně přerušovat kvůli počasí, ať třeba prší, sněží nebo svítí ostré slunce. Již není třeba nosit více přístrojů a zařízení.

Stručně řečeno, počítače Toughbook přispívají ke zvýšení produktivity, efektivity a ziskovosti sektoru správy veřejných sítí.

Nyní bychom vám rádi ukázali, jak s vámi počítače Toughbook dokáží spolupracovat. 

Jak již dnes slouží jiným organizacím podobným té vaší. A jak vám mohou pomoci překonat překážky, s nimiž se setkáváte.