Zdravotnictvi

Optimalizace efektivity ve zdravotnictví

V sektoru zdravotnictví mohou správné nástroje znamenat rozdíl mezi životem a smrtí. Má-li zdravotnický personál k dispozici vybavení, které mu umožňuje okamžitý přistup k záznamům pacienta nebo přenos důležitých informací z místa nehody, může poskytnout podstatně kvalitnější péči.

A právě zde nacházejí uplatnění počítače Toughbook vybavené procesory Intel® Core™ i5 vPro™ Processor.

Tyto počítače fungují bez větráků, mají utěsněná rozhraní, pevné disky odolné vůči nárazům, výjimečně nízké elektromagnetické emise a jsou odolné vůči dezinfekčním látkám. Proto mohou přispět k optimalizaci práce ve zdravotnickém sektoru.

Umožňují přenos aktuálních záznamů pacienta z centrálního serveru, jejich aktualizaci a přenos zpět na server prostřednictvím zabezpečené bezdrátové sítě. Tužku, papír a písemné poznámky tak nahrazuje efektivní péče s bezprostředním přístupem k záznamům pacienta a výsledkům laboratorních testů.

Nyní bychom vám rádi ukázali, jak s vámi počítače Toughbook dokáží spolupracovat. 

Jak již dnes slouží jiným organizacím podobným té vaší. A jak vám mohou pomoci překonat překážky, s nimiž se setkáváte.