Finanční služby

Transformace finančních služeb

Pokud je součástí vaší obchodní činnosti například uzavírání pojistných smluv mimo kancelář, inspekce budov a majetku nebo jednání se zákazníky v různém prostředí, potřebujete nástroje, které jsou zkonstruovány tak, aby fungovaly za každé situace.

Proto jsou počítače Toughbook vybavené procesory Intel® Core™ i5 vPro™ Processor ideální pro sektor finančních služeb.

Díky špičkové konektivitě, výkonnosti, přenosnosti a nedostižné životnosti nabízejí finančním profesionálům mnohem větší možnosti při práci v terénu, než tomu bylo dosud. Už není třeba nosit papírovou dokumentaci. Práce se nemusí zbytečně přerušovat kvůli počasí, ať třeba prší, sněží nebo svítí ostré slunce. Již není třeba nosit více přístrojů a zařízení.

Stručně řečeno, počítače Toughbook přispívají ke zvýšení produktivity, efektivity a ziskovosti finančního sektoru.

Nyní bychom vám rádi ukázali, jak s vámi počítače Toughbook dokáží spolupracovat. 

Jak již dnes slouží jiným organizacím podobným té vaší. A jak vám mohou pomoci překonat překážky, s nimiž se setkáváte.

¹ Na základě testů nezávislé zkušební laboratoře podle normy IEC 60529, oddílů 13.4, 13.6.2, 14.2.5 a 14.3.