Farmaceutický průmysl

Transformace farmaceutického sektoru

Na technologie užívané ve farmaceutickém sektoru jsou kladeny zvláštní požadavky. Nesmí způsobovat kontaminaci. Musí odolávat horku, suchému a prašnému prostředí a náročným pracovním podmínkám. Musí být přesné a spolehlivé.

Počítače Toughbook vybavené procesory Intel® Core™ i5 vPro™ Processor fungují bez větráků, mají utěsněná rozhraní, pevné disky odolné vůči nárazům, výjimečně nízké elektromagnetické emise a jsou odolné vůči dezinfekčním látkám. Proto mohou přispět k optimalizaci práce ve farmaceutickém sektoru..

Nyní bychom vám rádi ukázali, jak s vámi počítače Toughbook dokáží spolupracovat. 

Jak již dnes slouží jiným organizacím podobným té vaší. A jak vám mohou pomoci překonat překážky, s nimiž se setkáváte.